Aktualności Wydarzenia

Zapisz się na szkolenia w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego!

Urząd Transportu Kolejowego ogłasza, że ruszają zapisy na kolejne zajęcia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Już 9 czerwca odbędą się warsztaty dla komisji kolejowych, a 10 czerwca zajęcia dotyczące prawa transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej. Dostępny jest harmonogram kolejnych szkoleń, na które zapisy będą rozpoczynać się na tydzień przed planowanym terminem. Uczestnictwo w warsztatach ABK jest darmowe.

Na szkolenia dla komisji kolejowych (9 czerwca) i z prawa transportu kolejowego w UE (10 czerwca) zapisy zostały już uruchomione.

SZKOLENIE DLA KOMISJI KOLEJOWYCH

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani są z wymaganiami prawnymi stawianymi komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Podczas szkolenia omawiane są najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy komisji również poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia.

Uwaga! Zakres szkolenia dla komisji kolejowych nie zmienił się w odniesieniu do poprzednich edycji. Dlatego do udziału w warsztatach zapraszamy osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach. Ze względu na duże zainteresowanie, chcemy umożliwić udział jak najszerszej grupie odbiorców. Dlatego prosimy również by z jednego przedsiębiorstwa zapisywały się maksymalnie 3 osoby. Lista chętnych będzie weryfikowana pod względem tych dwóch kryteriów. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami i materiałami na szkolenie.

SZKOLENIE Z PRAWA UE

Szkolenie Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania prawa unijnego w obszarze transportu kolejowego. Znajomość regulacji prawnych, zarówno na poziomie prawa krajowego (np. polskiego), jak i unijnego, jest niezbędna dla prawidłowego zidentyfikowania praw i obowiązków oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie podstaw prawa Unii Europejskiej oraz źródeł prawa unijnego w obszarze transportu kolejowego.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmianami w sektorze kolei wprowadzanymi przez regulacje prawne dotyczące czwartego pakietu kolejowego. Zidentyfikowane zostaną problemy i wyzwania dla państw członkowskich i Unii Europejskiej związane ze stosowaniem tych regulacji, również z punktu widzenia uczestników rynku kolejowego.

Szkolenie podzielone jest na 2 bloki tematyczne:

  1. podstawy prawa Unii Europejskiej oraz system unijnego prawa transportu kolejowego, w szczególności w oparciu o podstawy traktatowe, rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia oraz opinie;
  2. warsztaty poświęcone regulacjom prawnym dotyczącym IV pakietu kolejowego.

KOLEJNE TERMINY SZKOLEŃ

Na kolejne szkolenia ABK można będzie się zapisać na tydzień przed ich planowanym terminem. Dodatkowe tematy szkoleń realizowane w ramach Projektu zostaną opublikowane jesienią.

Dodaj komentarz