Aktualności

Alstom w Polsce liderem zarządzania różnorodnością i inkluzywnością

14 czerwca 2022 Alstom został wybrany do grona najbardziej zaawansowanych firm w Polsce w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością. Badanie Diversity IN Check, w którym przeanalizowano i zestawiono wyróżniających się pracodawców, zostało przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największą w Polsce organizację pozarządową zajmującą się w sposób kompleksowy koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Alstom w Polsce liderem zarządzania

Celem badania Diversity IN Check jest analiza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania, które zadawano pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19, z czego punktowane były pierwsze trzy obszary.

Sławomir Cyza, Dyrektor Generalny i Zarządzający w Alstom w Polsce o podejmowanych inicjatywach powiedział:

Alstom w Polsce od lat angażuje się w promowanie różnorodności wśród swoich pracowników. Stawiamy sobie ambitne cele poprzez liczne projekty, których celem jest zaangażowanie wszystkich. W Polsce wśród naszych projektów znalazły się te nakierowane na włączanie osób z niepełnosprawnościami, jak schodołaz w zakładzie w Chorzowie, ułatwiający poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Współpracujemy też z Fundacją Być Razem zajmującą się aktywizacją takich osób. Z kolei w ramach współpracy z Fundacją NESst i ich podopiecznymi – Mamo Pracuj, dbamy również o aktywizację zawodową kobiet pragnących po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy i połączyć karierę zawodową z życiem rodzinnym. Organizujemy liczne szkolenia i tworzymy materiały ułatwiające integrację obcokrajowców w Polskich zakładach.