Aktualności

Alstom w Polsce liderem zarządzania różnorodnością i inkluzywnością

14 czerwca 2022 Alstom został wybrany do grona najbardziej zaawansowanych firm w Polsce w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością. Badanie Diversity IN Check, w którym przeanalizowano i zestawiono wyróżniających się pracodawców, zostało przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największą w Polsce organizację pozarządową zajmującą się w sposób kompleksowy koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Alstom w Polsce liderem zarządzania

Celem badania Diversity IN Check jest analiza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania, które zadawano pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19, z czego punktowane były pierwsze trzy obszary.

Sławomir Cyza, Dyrektor Generalny i Zarządzający w Alstom w Polsce o podejmowanych inicjatywach powiedział:

Alstom w Polsce od lat angażuje się w promowanie różnorodności wśród swoich pracowników. Stawiamy sobie ambitne cele poprzez liczne projekty, których celem jest zaangażowanie wszystkich. W Polsce wśród naszych projektów znalazły się te nakierowane na włączanie osób z niepełnosprawnościami, jak schodołaz w zakładzie w Chorzowie, ułatwiający poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Współpracujemy też z Fundacją Być Razem zajmującą się aktywizacją takich osób. Z kolei w ramach współpracy z Fundacją NESst i ich podopiecznymi – Mamo Pracuj, dbamy również o aktywizację zawodową kobiet pragnących po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy i połączyć karierę zawodową z życiem rodzinnym. Organizujemy liczne szkolenia i tworzymy materiały ułatwiające integrację obcokrajowców w Polskich zakładach.

 

Pracownicy Alstom korzystają także z platformy CK Connect na portalu szkoleniowym iLearn, która pozwala na wykonanie testu osobowości i podpowiada w jaki sposób współpracować z innymi osobami z zespołu, które taki test także wykonały. Pomaga to lepiej zaplanować pracę zespołu, wykorzystując talenty poszczególnych członków grupy.

Alstom w Polsce przystąpił w tym roku do Karty Różnorodności, międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest pisemnym, dobrowolnym zobowiązaniem obligującym do przeciwdziałania dyskryminacji oraz do wprowadzania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Celem Sygnatariuszy Karty jest promowanie różnorodności oraz stała edukacja w zakresie równouprawnienia, nie tylko wśród pracowników, ale również osób współpracujących. Jej podpisanie wiąże się z przełożeniem zapisów Karty na realne działania.

Ważnym celem Grupy Alstom jest zminimalizowanie stereotypowych postaw także wobec osób niepełnosprawnych, a tym samym zwiększenie ich rekrutacji. Jako firma o zasięgu globalnym, obejmująca wiele kultur i krajów, Alstom chce zapewnić wszystkim pracownikom takie same możliwości rozwoju i reprezentacji, także na wyższych szczeblach kierowniczych. Każdy, bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość, jak i sprawność fizyczną jest takim samym, szanowanym i docenianym pracownikiem, przyczyniającym się do współtworzenia Grupy Alstom – dodaje Sławomir Cyza.

 

Dodaj komentarz