global Inwestycje Wydarzenia

Alstom z kontraktem na wprowadzenie ERTMS we Włoszech

Włoski operator kolejowy, spółka Rete Ferroviaria Italiana (RFI) podpisał z Alstom znaczący kontrakt o wartości 900 milionów euro. Umowa obejmuje dostarczenie systemu ERTMS na znaczną skalę w całym kraju.

Dlaczego Alstom?

Włoski zarządca kolejowy RFI zlecił firmie Alstom wykonanie projektu, a następnie wdrożenie systemu ERTMS aż na 27 liniach. Zgodnie z planem zostanie on dostarczony do obszarów takich, jak:

  • Sardynia,
  • Molise,
  • Apulia,
  • Umbria,
  • Lacjum,

W kontrakcie zaznaczono, że chodzi o najnowszy europejskim system ERTMS Baseline 3 Level 2 z GSM-R. Uzupełnieniem zamówienia jest ponadto wdrożenie cyfrowej blokady ACCM. Przedsiębiorstwo Alstom wybrano nieprzypadkowo. Oferowany przez nie model technologiczny spełnia bowiem wymagania i specyfikację związaną z interoperacyjnością stawiane przez Unię Europejską. ERTMS wdrażany przez Alstom jest również dostosowany do norm ustanowionych przez Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki CENELEC.

Co warto wiedzieć o ERTMS?

ERTMS to skrót nazwy Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (z angielskiego: European Rail Traffic Management System). System ten powstał jako projekt mający na celu ujednolicenie technologii sterowania ruchem kolejowym na terenie Wspólnoty Europejskiej. Struktura ERTMS zbudowana jest na trzech elementach (podsystemach), to jest na:

  • systemie sterowania ruchem – określanym jako ETCS,
  • systemie służącym łączności – nazywanym GSM-R,
  • technologii służącej do przechowywania danych – którą każdy operator kolejowy wprowadza już według własnego uznania, dostosowując też do wymogów indywidualnych interfejs takiego systemu.

Wyróżnia się obecnie trzy poziomy dla systemy ERTMS, przy czym oczywiście trzeci jest tym najbardziej rozbudowanym i wszechstronnym.