global Inwestycje

Angola przyznała koncesję na korytarz Lobito

Rząd Angoli przyznał konsorcjum belgijskiego prywatnego operatora Vecturis, Trafigura, Singapur i portugalskiej grupie budowlanej Mota-Engil 30-letnią koncesję na obsługę i utrzymanie korytarza Lobito.

fot. L.Willims
fot. L.Willims

Korytarz Lobito to 1344 km linii kolejowej Benguela o rozstawie 1067 mm. Biegnie na linii zachód-wschód od portu Lobito na wybrzeżu Atlantyku do Luau w Angoli i dalej do Ndola w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Łączna długość linii wynosi więc 1866 km.

Rząd Angoli zawarł w koncesji warunki, które obejmują opłatę w wysokości 100 mln USD, podczas gdy koncesjonariusz zapłaci stanowi Angoli 319,4 mln USD za pierwsze 10 lat umowy, 787 mln USD za kolejne 10 lat i 919 mln przez ostatnie 10 lat. Koncesjonariusz jest również zobowiązany do przewozu 1,67 mln ton ładunków rocznie do piątego roku obowiązywania koncesji. W dziesiątym roku liczba ta wzrośnie do 2,98 mln ton, a w 20 do 4,98 mln ton.