Przetargi

Pomorska Kolej Metropolitalna ogłosiła przetarg na dokumentację projektową PKM Południe

Pomorska Kolej Metropolitalna ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na budowę linii PKM Południe wraz z inwestycjami drogowymi. Zadanie podzielone zostało na trzy etapy.

Inwestycja pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska” zrealizowana ma być w ramach trzech zadań:

Zadanie kolejowe: „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście – węzeł Kowale” obejmujące:

  • budowę dwutorowej, aglomeracyjnej, zelektryfikowanej linii kolejowej o długości ponad 7 km na odcinku od włączenia się w istniejącą linię kolejową SKM w Gdańsku Śródmieściu do projektowanej stacji kolejowej, znajdującej się na granicy Gdańska i Kowal,
  • budowę 6 nowych stacji pasażerskich, z których 2 znajdować się będą pod ziemią, 2 w wykopach, a 2 na estakadach,budowę kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych w tym m.in. mostów, wiaduktów i tuneli,
  • przebudowę wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, naziemną i nadziemną.

Zadanie drogowe nr 1: „Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha poprzez tzw. ulicę Nową Sandomierską”, które obejmuje między innymi budowę nowego układu drogowego tzw. ul. Nowej Sandomierskiej na odcinku od ul. Sandomierskiej (odcinek po wschodniej stronie linii kolejowej nr 9) do ul. Małomiejskiej poprzez ulicę Nakielską oraz ul. Raduńską. Znacząca część trasy przebiegać będzie na wiadukcie drogowym.

Zadanie drogowe nr 2: „Budowa II etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale”, które obejmuje m.in. budowę ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie projektowanej stacji kolejowej GdańskWęzeł Kowale.

Projektowana ul. Nowa Świętokrzyska stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego aktualnie przez Gminę Miasta Gdańska pod nazwą: „Realizacja I etapu budowy ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej”.

Zwycięzca przetargu będzie musiał m.in. wykonać inwentaryzację terenów, na której planowana jest inwestycja, wykonać badania oraz opracowania geotechniczne, opracować koncepcje projektowe, projekty budowlane oraz sporządzić materiały niezbędne dla wyłonienia wykonawców robót budowlanych.

Zamawiający przeznaczył na trzy zadania łącznie 29 mln zł netto.

Składanie ofert PKM

Oferty składać można do 25 stycznia. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje cena (90 proc.) i doświadczenie wykonawcy (10 proc.). Na realizację zadania zwycięzca przetargu będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prace projektowe zaplanowano w latach 2024-2026. Jeżeli samorządom uda się pozyskać unijne dofinansowanie, realizacja inwestycji możliwa jest do 2029 r.

– Za nami ponad dwa lata wytężonej pracy przy realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, które pokazało, że projekt PKM Południe nie jest mrzonką, a realną inwestycją, dzięki której czas podróży z planowanego Węzła Kowale do centrum Gdańska skróci się z około godziny obecnie do 14 minut po wybudowaniu nowej linii kolejowej – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA. – Wspólnie z naszymi partnerami z urzędów marszałkowskiego i miejskiego zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży, wyzwań spowodowanych dodatkowymi zadaniami drogowymi i zaufania, którym obdarzyli nas mieszkańcy metropolii. Podobnie jak w przypadku realizacji STEŚ, również na etapie projektowania,  dołożymy wszelkich starań, żeby projekt PKM Południe był skrojony na miarę potrzeb mieszkańców.

 

Dodaj komentarz