Wywiady

Arkadiusz Kawa, Łukasiewicz – PIT: Rozbudujemy kadrę wszystkich centrów badawczych [WYWIAD]

Dodatkowo bowiem z Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania wyodrębniliśmy Centrum Transformacji Cyfrowych. Jego zadaniem jest wsparcie i rozwój innych Centrów w aspekcie informatycznym oraz pełnienie wobec nich funkcji usługowej, a także kreującej nowe możliwości. Powstał zatem ŁukasiewiczPoznański Instytut Technologiczny, czyli organizm łączący mocne strony każdego z byłych Instytutów.

Nie obawia się Pan, że nie będzie w stanie pogodzić rozbieżnych interesów poszczególnych Centrów?

Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. Tym bardziej, że zmiany, które nastąpiły, nie były rewolucyjne. Trzeba pamiętać, że instytuty już od 2019 roku były częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, co oznaczało zmiany i konieczność dostosowania do wspólnych standardów. Pracownicy działali w ramach Łukasiewicza , współpracowali ze sobą, wypracowali pewne wzorce i procesy. Korzystne jest też to, że samo połączenie było specyficzne. Specyfika wynika z tego, że każda z jednostek badawczych, które miały zostać połączone w jeden twór była inna pod kątem badawczym. Co jednak ma swoje zalety, gdyż przenikają się tylko obszary ewentualnej współpracy.