Wywiady

Arkadiusz Kawa, Łukasiewicz – PIT: Rozbudujemy kadrę wszystkich centrów badawczych [WYWIAD]

Ostatecznie przygotowaliśmy dwa, wymagane prawem, dokumenty. Pierwszym był protokół czynności przygotowawczych, a drugim – analiza celowości wskazująca zasadność połączenia pod względem organizacyjnym, finansowym i merytorycznym.

Rozumiem, że analizy wypadły korzystnie?

Z wcześniej wspomnianych analiz wynikało, że pod względem organizacyjnym, merytorycznym i finansowym połączenie jest zasadne. Co warto nadmienić,nie wynikało to z faktu, że jeden z instytutów osiągał słabe wyniki. Przeciwnie każdy z nich był w dobrej kondycji. Analiza wykazała dotychczasowe problemy instytutów. Jednym z nich było zagrożenie wynikające z systematycznego zmniejszania się ich, pomimo dobrych wyników każdego z nich.