Publikacje Firm

IFS Cloud 2022 – najnowsza wersja platformy IFS już dostępna

Ważne nowe funkcje w obszarach  zarządzania serwisem, zarządzania majątkiem (EAM), produkcji, łańcucha dostaw, zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM), a także  specyficzne rozszerzenia dla poszczególnych branż.

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, wprowadza na rynek pierwszą z dwóch zaplanowanych na bieżący rok aktualizacji platformy IFS Cloud™. Produkt jest już dostępny.

Zasadniczym celem aktualizacji jest umożliwienie szybkiego zastosowania funkcji cyfrowych, które przyczyniają się do zwiększenia produktywności, elastyczności i sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa, a tym samym zapewniają obsługę klientów na najwyższym poziomie („Moments of Service”).

Nowe funkcje pomogą klientom zbudować oczekiwaną wartość biznesową w trzech obszarach:

 • Przyspieszenie inteligentnego wglądu w operacje  automatyzacji wewnątrz organizacji;
 • Podniesienie zdolności kształtowania i dostarczania usług klientom;
 • Wkroczenie na nowe poziomy wrażeń użytkownika i wydajności.

Kwietniowe wydanie IFS Cloud 2022 zapewnia narzędzia usprawniające możliwość trafniejszego przewidywania rozwoju sytuacji oraz uproszczone, szybsze i bardziej inteligentne narzędzia analityczne. Zwiększona automatyzacja ogranicza konieczność udziału człowieka, co daje pracownikom możliwość skupienia się na innych, bardziej wartościowych działaniach i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.

Ulepszenia analityczne obejmują:

 • Zaawansowane i gotowe do użytku narzędzia analityczne, które można odpowiednio skonfigurować w zależności od potrzeb, to oszczędność czasu i szybsze uzyskanie wartości biznesowej;
 • Nowe modele analiz EAM, CRM, HCM, produkcji oraz możliwość samodzielnej analizy to lepszy wgląd w przeprowadzane operacje i lepsza obsługa użytkownika;
 • Rozszerzone możliwości przewidywania wydajności zasobów to wykorzystanie połączenia danych z czujników z archiwalnymi zapisami dotyczącymi obsługi technicznej do uczenia modeli ML (machine learning), a tym samym wspierania procesów decyzyjnych.

Nowa funkcjonalność serwisowa usprawnia komunikację między pracownikami terenowymi a centralą firmy.

Nowe funkcje pozwolą obsługiwać klientów szybciej, dokładniej i konsekwentnie zgodnie z ustalonymi poziomami usług.. Udoskonalenia obejmują:

Wprowadzenie zaawansowanej funkcji zgłoszeń serwisowych, w tym wsparcie dla obszaru zarządzania ofertami, to umożliwienie dokładniejszego określenia zakresu prac serwisowych i ich wyceny;

Funkcja ustawiania pozycji geograficznych dla obiektów technicznych z urządzeniamobilnego, zapisywania jednorazowych lokalizacji dla poszczególnych prac i ich aktualizacji to skrócenie czasu koniecznego do zlokalizowania sprzętu i punktu serwisowego, a tym samym czasu serwisowania;

Udoskonalenie funkcji zarządzania stanami magazynowymi oraz łańcuchami dostaw to zwiększenie dokładności planowania łańcucha dostaw.

Kwietniowe wydanie IFS Cloud 2022 przyczyni się do zwiększenia efektywności pracowników. Jest również pomocą dla firm we wspieraniu ich zawodowego rozwoju. Udoskonalenia zaprojektowano tak, by wykonywane czynności uprościć, uczynić je bardziej spójnymi i łatwiejszymi w realizacji:

 • Kalendarze z wykazem zadań to lepszego wsparcie terenowej obsługi technicznej w punkcie serwisowym i zwiększenie jej efektywności;
 • Szablony harmonogramów zmianowych to lepsza organizacja czasu pracy, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i większa elastyczność w planowaniu czasu pracy;
 • Współpraca, komunikacja i mapa w konsoli dysponenckiej (Dispatch Console) ułatwiają dyspozytorom wspieranie i współpracę z obsługa techniczną podczas pracy
 • Uproszczenie procesów rozwoju zawodowego i szkolenia pracowników to lepsze zsynchronizowanie celów biznesowych i ludzkich oraz efektywniejsze planowanie indywidualnego rozwoju.

Ponadto, platforma IFS Cloud została wzbogacona o następujące funkcje:

 • Boomi Connector z gotowym mapowaniem łączy platformę IFS Cloud z innymi dostawcami usługi CRM, takimi jak Salesforce, by uzyskać ujednolicony i pełny obraz danych klienta. To pozwoli maksymalnie zwiększyć możliwości zespołów sprzedażowych i zarządzających relacjami z klientem;
 • Zaledwie dziewięć miesięcy od przejęcia Customerville, platforma IFS Cloud wzbogaciła się o nowy widget produktowy umożliwiający zbieranie i analizę opinii klientów. Zaawansowane narzędzia ankietowe aktywują się w chwili wystąpienia określonych zdarzeń, dzięki czemu klienci mogą uzyskać adekwatną, kontekstową analizę konsumentów we właściwym czasie;

W obsłudze technicznej floty lotniczej pojawiają się trzy istotne dodatki:

 • Wprowadzenie narzędzia zdalnej pomocy (Remote Assistance) wykorzystujące technologię połączonej rzeczywistości, w celu zapobiegania przestojom samolotów dzięki usprawnionej współpracy w czasie rzeczywistym.;
 • Organizacja prac serwisowych i obsługi na płycie lotniska w czasie rzeczywistym zapewni wymianę bieżących informacji między obsługą techniczną i ekipą nadzorującą, aby natychmiast reagować na zmiany, które mogą się pojawić podczas eksploatacji statków powietrznych;
 • Ulepszone podpisy elektroniczne umożliwią technikom zatwierdzenie zakończenia zadania i prac związanych z usuwaniem usterek, odroczenie naprawy usterek i dopuszczanie do eksploatacji statku powietrznego przy użyciu podpisu elektronicznego na urządzeniach mobilnych lub komputerach stacjonarnych, w trybie online lub offline.

Dyrektor ds. Produktów, IFS Christian Pedersen powiedział:

-Platforma IFS Cloud została stworzona po to, aby wprowadzić na rynek produkt dostosowany do sposobu, w jaki klienci traktują nowe technologie. Przedsiębiorcy patrzą na swoje firmy z perspektywy pracowników, aktywów i klientów, a nie oprogramowania komputerowego. Wprowadzając platformę IFS Cloud i jej obecną aktualizację, konsekwentnie eliminujemy sztuczne twory i dostarczamy rozwiązania dostosowane od początku do końca do sposobu zarządzania naszych klientów. (…) Na przykład, kiedy chcą przyspieszyć dostęp do inteligentnych analiz i automatyzację, robimy to z uwzględnieniem pracowników, aktywów i procesów ich klientów, bowiem w ten sposób mogą szybciej wygenerować większą wartość. (…) W IFS niezmiennie realizujemy strategię udoskonalania swoich produktów tak, aby ich korzystne skutki były odczuwalne dla całej firmy. Jestem ogromnie dumny, że po raz kolejny dotrzymaliśmy słowa.

 

Dodaj komentarz