Publikacje Firm

IFS Cloud 2022 – najnowsza wersja platformy IFS już dostępna

Ważne nowe funkcje w obszarach  zarządzania serwisem, zarządzania majątkiem (EAM), produkcji, łańcucha dostaw, zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) i zarządzania relacjami z klientami (CRM), a także  specyficzne rozszerzenia dla poszczególnych branż.

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, wprowadza na rynek pierwszą z dwóch zaplanowanych na bieżący rok aktualizacji platformy IFS Cloud™. Produkt jest już dostępny.

Zasadniczym celem aktualizacji jest umożliwienie szybkiego zastosowania funkcji cyfrowych, które przyczyniają się do zwiększenia produktywności, elastyczności i sprawności operacyjnej przedsiębiorstwa, a tym samym zapewniają obsługę klientów na najwyższym poziomie („Moments of Service”).

Nowe funkcje pomogą klientom zbudować oczekiwaną wartość biznesową w trzech obszarach:

  • Przyspieszenie inteligentnego wglądu w operacje  automatyzacji wewnątrz organizacji;
  • Podniesienie zdolności kształtowania i dostarczania usług klientom;
  • Wkroczenie na nowe poziomy wrażeń użytkownika i wydajności.

Kwietniowe wydanie IFS Cloud 2022 zapewnia narzędzia usprawniające możliwość trafniejszego przewidywania rozwoju sytuacji oraz uproszczone, szybsze i bardziej inteligentne narzędzia analityczne. Zwiększona automatyzacja ogranicza konieczność udziału człowieka, co daje pracownikom możliwość skupienia się na innych, bardziej wartościowych działaniach i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.

Ulepszenia analityczne obejmują:

  • Zaawansowane i gotowe do użytku narzędzia analityczne, które można odpowiednio skonfigurować w zależności od potrzeb, to oszczędność czasu i szybsze uzyskanie wartości biznesowej;
  • Nowe modele analiz EAM, CRM, HCM, produkcji oraz możliwość samodzielnej analizy to lepszy wgląd w przeprowadzane operacje i lepsza obsługa użytkownika;
  • Rozszerzone możliwości przewidywania wydajności zasobów to wykorzystanie połączenia danych z czujników z archiwalnymi zapisami dotyczącymi obsługi technicznej do uczenia modeli ML (machine learning), a tym samym wspierania procesów decyzyjnych.

Nowa funkcjonalność serwisowa usprawnia komunikację między pracownikami terenowymi a centralą firmy.