Wywiady

Wzrost atrakcyjności transportu szynowego

Z Włodzimierzem Wilkanowiczem rozmawialiśmy o korzyściach płynących z uruchomienia PKM, Wspólnym Bilecie oraz programach rządowych.

Raport Kolejowy: Panie Prezesie, pierwsze pytanie dotyczy Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Jak Pan oceni jej funkcjonowanie?

Włodzimierz Wilkanowicz: Projekt wpisał się doskonale w strategię rozwoju komunikacji publicznej w Aglomeracji Poznańskiej, a jeszcze bardziej w oczekiwania podróżnych. Zagęszczenie siatki połączeń, utrzymanie cyklu 30 minutowego w godzinach szczytu, a także realizacja przewozów na właściwym poziomie jakościowym wraz z atrakcyjną ceną oraz integracją z innymi środkami transportu- mam tu na myśli chociażby ofertę Bus-Tramwaj-Kolej, czy też zintegrowane węzły przesiadkowe- stwarza ogromny potencjał i niejako generuje dodatkowy popyt ze strony klientów na dobrze zorganizowany transport publiczny.