Konferencja

Konferencja Techniczno – Naprawcza PKP Intercity S.A.

Dialog, potencjał oraz prezentacja realizowanych projektów. Takie były fundamenty organizacji kolejnej już, szóstej, edycji Konferencji Techniczno-Naprawczej PKP Intercity S.A. zorganizowanej wspólnie z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Wydarzenie, które miało miejsce w Ustce, w swoich założeniach miało doprowadzić do wykreowania dialogu pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. W oparciu o prezentacje realizowanych projektów, sytuacji taborowej oraz planów rozwojowych PKP Intercity S.A., przewoźnik chciał pokazać praktyczne aspekty swojej działalności. Konferencja miała ponadto utrwalić zasady współpracy PKP Intercity S.A. z kontrahentami, a tym ostatnim umożliwić zaprezentowanie firmom potencjału oraz najnowszych rozwiązań w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

Początek Konferencji przeznaczono na sprawy formalne. Otwarcia i przywitania gości dokonali – Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Adam Musiał, Dyrektor Generalny i Dorota Markiewicz, Dyrektor z Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.
Następnie firmy GG Technic s.c. Piotr Gaca, Maciej Grobelski, LINK – CABLES Sp. z o.o. oraz ZEP/ „PREXPOL” J. Piskor i J. Walkiewicz Spółka Jawna zostały przyjęte w poczet firm członkowskich.
Jarosław Oniszczuk przedstawił referat inauguracyjny konferencji. Streścił w nim osiągnięcia PKP Intercity w 2018 roku. Liczby wyglądały imponująco. W pierwszym półroczu 2018 roku PKP Intercity wypuściło o 3627 pociągów więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Większa liczba pociągów była reakcją na wzrost liczby pasażerów. W pierwszym półroczu br. z usług PKP Intercity skorzystało o ponad milion pasażerów więcej niż w tym samym okresie 2017 roku (21,4 mln). W okresie wakacji, od początku czerwca do końca sierpnia pociągami przewoźnika podróżowało 13,48 mln pasażerów.


W ramach swojej prezentacji Jarosław Oniszczuk przedstawił także strategię taborową. PKP Intercity S.A. ogłosiło między innymi skorzystanie z prawa opcji na modernizację kolejnych 30 wagonów przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Ponadto, wraz z NCBiR, opublikowało ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w sprawie opracowania i dostawy konfigurowalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które spełniają wymagania w zakresie m.in. prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 250 km/h, pojemności ok. 400 miejsc siedzących, zasilania systemem prądu stałego 3 kV i systemami prądu przemiennego 15 kV i 25 kV, częściowo wyposażonych w automatyczny system wymiany bagażu.
Po zakończeniu referatu inauguracyjnego wręczono „Świadectwa Zgodności”, czyli certyfikaty potwierdzające akceptowalność przez PKP Intercity S.A. produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego.
Świadectwa Zgodności po przeprowadzonym, z wynikiem pozytywnym, audycie wręczono firmom:

 • PZPG Piastów Dystrybucja Sp. z o.o.,
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.,
 • NOVA FARBY S.C. Patrycja Trzmiel, Andrzej Schwenke,
 • ROGUM Kable Sp. z o.o.,
 • PRONET Color Sp. z o.o.,
 • Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. i S.K.,
 • Zakład Wyrobów Metalowych „RESTAL” Elżbieta Rembiasz.
 • Świadectwa wznowione natomiast wręczono firmom:
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • ARGIS Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Taborowych „REMTRAK” Sp. z o.o.,
 • WABTEC Poland Sp. z o.o. ,
 • Darpol Sp. z o.o.

Następnie Krzysztof Prządka, Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity S.A., scharakteryzował wdrożone rozwiązania techniczne w wagonach poddanych modernizacji. Omówił zatem w sposób bardzo szczegółowy zmodernizowany tabor przekazując dane techniczne wagonów typu 141A- 10 czy też 174A.
ZEP INC. to czołowy amerykański producent i dostawca wyspecjalizowanej chemii technicznej dla kolejnictwa i przemysłu oraz infrastruktury miejskiej. Bartosz Chyliński, Regionalny Manager ds. Techniczno-Handlowych z ZEP/ „PREXPOL” J.Piskor i J.Walkiewicz Spółka Jawna zaprezentował sposób wykorzystania PROCOLLE CARTER GUN – płynnej uszczelki gumowej w postaci aerozolu, która jest odporna na wysokie temperatury oraz absorbująca wibracje i hałas. Uszczelka doskonale i skutecznie zapobiega nieszczelnościom – minimalizując wycieki olejów w osłonach kół zębatych lokomotyw. Drugim pokazanym produktem był CHERRY BOMB, czyli preparat w postaci pasty do mycia między innymi izolatorów ceramicznych, wzbogacony w drobinki pumeksu i łagodny rozpuszczalnik. Pasta doskonale i bezpiecznie czyści izolatory zabezpieczając je przed kolejnymi zanieczyszczeniami.
Dr inż. Bogdan Miśta, Manager produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych z FUCHS OIL Corporation (PL) Sp. z o.o. streścił specjalistyczne środki smarne dla nowoczesnego taboru kolejowego. Przedstawił między innymi produkty i miejsca aplikacji, smarowania obrzeży kół i szyn, metody aplikacji. Miśta określił wymagania smarowanie obrzeży kół (redukcja zużycia obrzeży kół, redukcja zużycia obrzeży szyn, wydłużenie trwałości kół i szyn, redukcja ryzyka związanego z wykolejeniem przez minimalizację tarcia pomiędzy obrzeżem kół i szyn, optymalizowanie procedury/zabiegu reprofilowania kół, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych) oraz metody aplikacji (m. in. stosowane centralne układy smarowania z ekstremalnie małymi dawkami na obrzeża).
Grzegorz Golan, Bussines Development Manager z PILZ POLSKA Sp. z o.o., przedstawił zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji kolejowych poprzez SIL PLC. Zalety tego rozwiązania to, według słów Golana, duża ilość dostawców (brak wymagań specyficznych dla dostawcy, brak blokady dostawcy), niskie ceny, bezpośrednia i wysoka dostępność oraz zamknięta, bezpieczna sieć oparta na otwartych standardowych sieciach IT / telekomunikacyjnych.
Kolejną prelekcję wygłosił Franciszek Seul, Manager reprezentujący TEKNOWARE Poland Sp. z o.o. Streścił zalety oświetlenia tej firmy jak również ostatnie trendy w oświetleniu taboru (znaczenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, zwiększona zdolność kontroli i dokładnej diagnostyki).
Tematykę nowoczesnych technologii, które mogą wspierać produkcję podjął Aleksander Faleńczyk, Senior Sales Manager z PSI Polska Sp. z o.o. Scharakteryzował on między innymi platformę PSIam czyli jedyną na rynku platformę do zarządzania produkcją. Łączy ona w sobie zaawansowane harmonogramowanie produkcji (APS), monitorowanie realizacji produkcji (MES) oraz kontrolę procesu produkcyjnego (SCADA).
Drugi dzień konferencji rozpoczęły, przebiegające równolegle, szkolenia oraz zamknięte spotkania bilateralne. W pierwszym przypadku, reprezentujący Wydział Transportu Politechniki Śląskiej:

 • prof. Janusz Ćwiek omówił możliwości zastosowania materiałów kompozytowych na pudła wagonów osobowych,
 • prof. Krzysztof Labisz przedstawił klocki i okładziny hamulcowe kompozytowe w aspekcie wymagań TSI, interoperacyjności,
 • prof. Jarosław Konieczny streścił cykl życia pojazdów szynowych (w tym wytrzymałość zmęczeniowa osi zestawów kołowych).

W ramach spotkań bilateralnych omówiono natomiast realizacje zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy, PKP Intercity S.A. a kontrahentami. W grupie tematycznej – wagony – z przedstawicielami PKP Intercity spotkali się reprezentanci firm – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Wagon Opole Sp. z o.o., Zakład Usług Transportowych „REMTRAK” Sp. z o.o., NEWAG SA, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki. Natomiast w grupie – lokomotywyEZT – OLKOL Sp. z o.o., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, ALSTOM KONSTAL SA oraz NEWAG SA.
Kolejny panel przeznaczono na omówienie współpracy PKP Intercity S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. W tym wypadku przedstawiciele zakładów przedstawili i omówili najczęściej występujące problemy i uszkodzenia w konkretnych instalacjach i podzespołach:

 • Zygmunt Wolanin, z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Centralny – Warszawa, omówił zatem instalację elektryczną w pociągach – magistrala UIC: budowa, przeznaczenie i występujące problemy;
 • Janusz Nowak, Z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Południowy – Kraków, streścił najwcześniej występujące uszkodzenia, stwierdzone podczas czynności przeglądowych wagonów;
 • Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Zachodni – Poznań, opowiedział o klimatyzacji wagonów – usterkach i problemach technicznych;
 • Sławomir Leman, Z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Północny – Gdynia, scharakteryzował nieszczelność przekładni zębatych w lokomotywach EP07/EU07.

Podczas kolejnego panelu najpierw omówiono współpracę PKP Intercity S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Następnie Grzegorz Misiura, Naczelnik z PKP Intercity S.A, streścił zagadnienie standaryzacji w projektach taborowych. Przedstawione zostały cele standaryzacji wagonów:

 • wprowadzenie, w miarę możliwości, jednego standardu maksymalnie jak największej liczby komponentów, dzięki czemu pasażerowie będą zawsze wiedzieli jaki rodzaj wyposażenia znajduje się w wagonach PKP Intercity S.A.,
 • krótszy czas realizacji projektów,
 • maksymalne skrócenie czasu dostaw zamówionych części,
 • zmniejszenie kosztów późniejszej eksploatacji wagonów,
 • usprawnienie procesu diagnozy i naprawy usterek,
 • przewidywalność, powtarzalność zabudowy i eksploatacji.

Misiura podał również przykładowe elementy objęte standaryzacją (malatura, piktogramy wewnętrzne i zewnętrzne, wygląd i wyposażenie wc, galanteria wagonowa: zasłonki przedziałowe, rolety, młotki bezpieczeństwa, poręczę, wykładziny, lustra i śmietniczki, gniazdka elektryczne, stoliki czteroosobowe w części bezprzedziałowej oraz półki na duży bagaż w części bezprzedziałowej).
Ostatnim akordem konferencji było spotkanie wewnętrzne PKP Intercity S.A.
Podsumowując należy zauważyć, że konferencja kolejny już raz umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami z sektora taboru szynowego.
Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie w Olsztynie w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.

Dodaj komentarz