Konferencja

IV Konferencja Techniczno-Naprawcza „PKP Intercity” S.A.

„PKP Intercity” S.A. jest jednym z największych przewoźników pasażerskich w Polsce. Z usług spółki w 2017 r. skorzystało 40 mln pasażerów. Na tym jednak nie koniec – „PKP Intercity” S.A. wciąż się rozwija i ma ambitne plany na przyszłość. Czwarta edycja Konferencji Techniczno – Naprawczej była więc doskonałą okazją do przedstawiania planów taborowych spółki i umocnienia relacji biznesowych z przedsiębiorcami kolejowymi.


Konferencja odbyła się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Stok” w Wiśle. Z ramienia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei spotkanie rozpoczęli Dyrektor Generalny Adam Musiał oraz Dyrektor Biura Izby Dorota Markiewicz.
Wykład inaugurujący wygłosił Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A. Jarosław Oniszczuk.
– Od stycznia do października 2017 r. na pokładach pociągów „PKP Intercity” S.A. podróżowało łącznie trzydzieści sześć milionów pasażerów. To o ponad dwanaście procent więcej niż w tym samym czasie w 2016 r. – powiedział Oniszczuk.
Następnie podkreślił, że większe zainteresowanie pasażerów koleją oznacza, że „PKP Intercity” S.A. musi zabezpieczyć i zapewnić tabor. Konieczne jest też zatrzymanie regresu w ilostanie wagonów. W tym celu „PKP Intercity” S.A. m.in.: intensyfikuje przeglądy i naprawy (od stycznia do października 2017 r. wykonano znacznie więcej przeglądów P3, napraw P4 i P5 niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), zawiera nowe umowy na utrzymanie i naprawy (od marca 2016 r. do października 2017 r. zawarto 93 umowy z podmiotami zewnętrznymi na utrzymanie i naprawy taboru w łącznej kwocie ok. 867 mln zł) oraz przeprowadza modernizację wagonów gastronomicznych (w 2017 r. zrealizowano modernizację 13 wagonów – obecnie wszystkie pociągi EIC mają wagony gastronomiczne).
– W perspektywie rozkładu jazdy 2017/18 wyzwaniem jest – dodał Oniszczuk – zwiększenie liczby połączeń za sprawą wprowadzenia nowych pociągów, zwiększenie częstotliwości kursowania na głównych liniach, rozszerzenie oferty międzynarodowej, wprowadzenie dodatkowych połączeń weekendowych oraz nowych połączeń obsługiwanych jednostkami PesaDART i FLIRT.
Strategia taborowa spółki, jak przypomniał Oniszczuk, zakłada modernizację 455 wagonów, zakup 55 nowych wagonów, modernizację 20 lokomotyw, zakup 40 nowych lokomotyw i 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a także modernizację 25 stacji postojowych w największych miastach polski – wszystko to do 2020 r.
O szczegółach obecnie realizowanych projektów taborowych oraz planach spółki na 2018 r. mówił Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru „PKP Intercity” S.A.. Prządka przedstawił projekty w trakcie realizacji oraz ogłoszone postępowania. Uczestnicy konferencji mieli też okazję dowiedzieć się, jakie projekty są w przygotowaniu (np. zakup 10 lokomotyw elektrycznych, zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych, montaż liczników zużycia energii na lokomotywach elektrycznych, modernizacja lokomotyw spalinowych na poziomie P5 na dwuagregatową funkcję zasilania wagonów w energię elektryczną) oraz jakie postępowania planuje ogłosić „PKP Intercity” S.A. (montaż radiotelefonów na lokomotywach elektrycznych, montaż prędkościomierzy na lokomotywach, naprawa P5 wraz z modernizacją dla 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED74, naprawa na czwartym poziomie utrzymania dwóch lokomotyw elektrycznych serii EU07A, naprawa na czwartym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08, zakup nowych lokomotyw spalinowych, przegląd P5 z modernizacją 10 wagonów).
Następnie odbyło się wręczenie „Świadectw Zgodności”, czyli certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez „PKP Intercity” S.A. produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego. W wyniku pozytywnie przeprowadzonego audytu „Świadectwo Zgodności” otrzymały firmy: Lankwitzer Sp. z o.o., APS Energia S.A., MAAD Sp. z o.o., KOBAN, Mascort 3 Sp. z o.o., Glova Rail. W wyniku wznowienia uprzednio nadanych certyfikatów „Świadectwa Zgodności” przyznano firmom: Pronet Color Sp. z o.o., Darpol Sp. z o.o., Nova S.C., Novol Sp. z o.o., PZPG Piastów Dystrybucja Sp. z o.o.
W dalszej części wystąpień prelegenci skupili się na technicznych aspektach napraw i utrzymania, a także modernizacji taboru. Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp.K., mówił o prawidłowym doborze urządzeń dla zaplecza serwisowego. Damian Midura, Prezes Midura Group, poruszył zagadnienia związane z fotelami maszynistów, ich rolą we współczesnych pojazdach szynowych oraz wpływem na komfort warunków pracy. Dr hab. inż. Paweł Kwaśniewski z Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie przybliżył zebranym nową generację nakładek stykowych dedykowanych kolejowym sieciom trakcyjnym. Jacek Mroziński, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Jotun Polska, zaprezentował produkowane przez swoją firmę farby antykorozyjne. Krzysztof Kędzior, Dyrektor Marketingu „S.Z.T.K. TAPS – Maciej Kowalski” mówił o tym, kim jest pasażer dwudziestego pierwszego wieku i jak w tym kontekście powinny wyglądać innowacyjne wnętrza pojazdów (projekt IdeenZug). Anna Siwińska, Dyrektor Sprzedaży Lantal Textilles AG, przedstawiła materiały tekstylne dla kolei.
Drugiego dnia konferencji odbyły się zamknięte spotkania bilateralne, podczas których przedstawiciele „PKP Intercity” S.A. omawiali z kontrahentami realizację zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy. Następnie odbyły się wystąpienia przedstawicieli pionów technicznych Zakładów Centralnego, Północnego, Zachodniego i Południowego „PKP Intercity” S.A. oraz Biura Taboru „PKP Intercity” S.A.
Już po raz czwarty Konferencja Techniczno-Naprawcza „PKP Intercity” S.A. cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami.
Zapraszamy na kolejną edycję w czerwcu 2018 r.!

Dodaj komentarz