Konferencja

Konferencja „Zakup Nowoczesnego Taboru Szynowego Elementem Rozwoju Dolnego Śląska”

Modernizacja zaplecza technicznego, specyfikacja nowych pojazdów oraz przyszłość kolei samorządowych – te i inne tematy poruszono podczas konferencji „Zakup nowoczesnego taboru szynowego elementem rozwoju Województwa Dolnośląskiego”, która odbyła się w dniach 7–8 grudnia 2017 r. w Legnicy. W wydarzeniu udział wzięło 180 uczestników, czternastu prelegentów oraz licznie reprezentowane media.

Podczas konferencji przedstawiono nowe Impulsy 45 WE, zakupione przez Koleje Dolnośląskie w ramach projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego województwa dolnośląskiego, realizowana poprzez zakup 11 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”. Zakup zrealizowano przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Szeroko omówiono również wpływ zakupu nowego taboru na rozwój transportu kolejowego w województwie. Transport kolejowy został przedstawiony jako główny czynnik rozwoju regionu. Tezę tę zaprezentował w swoim wystąpieniu Jerzy Michalak, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przedstawił potencjał regionu oraz plany związane z jego rozwojem, podkreślając, że województwo dolnośląskie to jeden z pięciu regionów w Polsce, który jest najbardziej atrakcyjny dla migracji.
– Codziennie mieszkańcy województwa dolnośląskiego dokonują wyboru środka transportu, którym podróżują do pracy czy szkoły, coraz częściej jest to kolej – powiedział Michalak. – Jestem bardzo zadowolony z faktu, że transport kolejowy w naszym regionie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To najbezpieczniejszy, najbardziej niezawodny i ekologiczny sposób podróżowania.

Nowoczesne pojazdy i nowoczesne dworce

 Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich, podjął temat dynamiki rozwoju i potencjału spółek przewozowych kolei samorządowych, które poparł danymi statystycznymi. Nitkowski zaprezentował zestawienie prac eksploatacyjnych oraz liczbę pasażerów przewiezionych w poszczególnych latach przez spółki samorządowe. Zwrócił również uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury dworcowej, która powinna być ogólnodostępna, posiadać dobrą informację pasażerską oraz bezpieczny dostęp do pozostałych środków transportu.
Tematyka infrastruktury dworcowej, rozszerzona o możliwość łączenia różnych środków transportu w kontekście rozwoju aglomeracji oraz regionów, była przedmiotem analizy przedstawionej przez Daniela Załuskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Załuski przedstawił kierunki rozwoju kolei regionalnych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwoju kolei regionalnych w Polsce. Wśród nich Załuski wskazał na zagadnienia intensyfikacji zabudowy w aglomeracjach, rozlewania się zabudowy wokół aglomeracji oraz depopulację, czyli starzenie się gmin peryferyjnych. Załuski przedstawił również koncepcję rozwoju kolei regionalnych w Polsce na przykładzie reformy szwajcarskiej.

Impulsy 45 WE produkcji NEWAG SA i baza serwisowa Kolei Dolnośląskich

 Wzrost zainteresowania pasażerów koleją uzależniony jest m.in. od jakości taboru. Przewoźnicy starają się, żeby ich oferta w pełni odpowiadała wymogom pasażerów i zapewniała bezpieczne podróżowanie, ze szczególnym naciskiem na konstrukcję pojazdów, systemy bezpieczeństwa, monitoring. Bardzo ważny jest komfort pasażera, w tym regulowane siedzenia, duża pojemność składów oraz udogodnienia – miejsca dla osób z dziećmi, miejsca na rowery, Wi-Fi, gniazdka 230V AC przy fotelach, automaty biletowe. Kolejnymi niezbędnymi elementami są miejsca dla osób niepełnosprawnych, przestronne toalety, platformy. Nowoczesny tabor to miejsce bezpieczne, wyposażone w defibrylatory AE, które mogą ratować życie w nagłych przypadkach. Wszystkie te wymagania spełnia nowy tabor Kolei Dolnośląskich – podkreślili Prezes Zarządu Piotr Rachwalski oraz Wiceprezes Zarządu Piotr Malepszak. Jednak sprawny i komfortowy tabor to tylko część projektu dolnośląskiego przewoźnika. Prezes Kolei Dolnośląskich przedstawił również koncepcję rozbudowy bazy serwisowo-postojowej.
– Przy tak dynamicznym rozwoju budowa nowej bazy serwisowej w Legnicy była koniecznością. Dzięki inwestycji nie tylko zaoszczędzimy 22 mln zł w perspektywie dziesięciu lat, ale również zapewnimy kilkadziesiąt nowych miejsc pracy – powiedział Rachwalski.
Z potencjałem nowej bazy serwisowej uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się podczas wyjazdu studyjnego, podczas którego odbyło się również uroczyste przekazanie nowych składów IMPULS 45 WE produkcji NEWAG SA na rzecz Kolei Dolnośląskich.
O wyposażeniu nowoczesnego zaplecza taborowego mówił z kolei Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp. K. Syldatk nakreślił również zasady planowania rozbudowy pomieszczeń przeznaczonych do celów utrzymaniowych.
Po części konferencyjnej na terenie rozbudowywanej bazy serwisowo-postojowej odbyło się uroczyste przekazanie Kolejom Dolnośląskim jedenastu elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 45 WE, wyprodukowanych przez NEWAG SA.

Wyznaczniki rozwoju

 Drugiego dnia konferencji Piotr Chyliński z Instytutu Kolejnictwa przedstawił wymagania użytkownika dotyczące nowoczesnego taboru szynowego. Przedstawiciele Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, Magdalena Helak i Maciej Cierniak, odnieśli się do zagadnienia utrzymania pojazdów szynowych. Zreferowali złożoność procesu z uwzględnieniem tych czynników, które mają wpływ na prawidłowe utrzymanie taboru.
Komfort pasażera to m.in. dostęp do przejrzystej i łatwej do przyswojenia informacji o rozkładzie jazdy. Nowoczesny tabor powinien być wyposażony w system dynamicznej informacji pasażerskiej, a rozliczenie za usługę przewozową powinno być proste i transparentne. W tym celu prowadzone są prace nad wspólnym biletem – inicjatywą korzystną i dla podróżnego, i dla przewoźnika. Prawna strona inicjatywy wspólnego biletu stała się przedmiotem analizy radcy prawnego Piotra Szwechłowicza z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy.
Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, skupił się na zagadnieniach związanych z komfortem pasażera oraz na wymaganiach technicznych determinowanych przez stan infrastruktury kolejowej. Massel wymienił cechy, jakimi powinien się charakteryzować tabor wykorzystywany na terenie Dolnego Śląska. Jak podkreślił, w przypadku województwa dolnośląskiego należy położyć nacisk na prędkość maksymalną 160 km/h, dobre właściwości biegowe, dużą moc pojazdu na jednostkę masy, dostosowanie taboru do peronów 0,76 m, 0,55 m oraz niższych, a także wyposażenie taboru w urządzenia pokładowe ETCS oraz GSM-R.
Nowoczesny, bezpieczny tabor spełniający wymagania techniczne oraz odpowiadający na potrzeby pasażerów jest celem każdego przewoźnika. Jak jednak finansować zakup takiego taboru? O najlepszych instrumentach i źródłach finansowych w tym kontekście mówił mecenas Marcin Piszcz z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy. Analizę kosztową przeprowadził również dr Jarosław Konieczny z Katedry Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej. Konieczny przedstawił analizę nakładów finansowych na zakup lub modernizację taboru. Konferencję zakończyło wystąpienie mecenasa Michała Szarmacha na temat IV Pakietu Kolejowego.

Pozytywne rozwiązania dla kolei

 – Konferencje tego typu są niezwykle potrzebne. Między innymi dlatego, że pozwalają zweryfikować nasze założenia dotyczące kierunków rozwoju spółki. Rozmowy z uczestnikami spotkania pokazują, że można o polskim rynku kolejowym mówić jednym głosem, że można szukać pozytywnych rozwiązań dla regionalnego transportu kolejowego – podsumował Cezary Pacamaj, Wiceprezes Kolei Dolnośląskich.
Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zakupionym taborem i efektami, które ta inwestycja ma przynieść całemu regionowi. W dyskusjach poruszono takie tematy, jak: utrzymanie, modernizowanie i kupowanie taboru, nowoczesny tabor a wymogi infrastruktury kolejowej, tabor jako czynnik rozwoju regionu, kierunki rozwoju kolei regionalnych, finansowanie pozyskiwania taboru kolejowego, wspólny bilet w przewozach regionalnych, środki unijne a rozwój transportu szynowego w Polsce. Zanalizowano ofertę przewozową w kraju i za granicą. Wskazano na konieczność rozwoju infrastruktury dworcowej oraz zapewnienie komfortowego, bezpiecznego taboru, który będzie zintegrowany z innymi środkami komunikacji w celu stworzenia najlepszej oferty przewozowej. Podkreślono konieczność rozwoju infrastruktury w celu dostosowania jej do coraz nowocześniejszego taboru, zauważono tendencję do odchodzenia od modernizowania pojazdów na rzecz zakupu nowego taboru, a także zwrócono uwagę na znaczenie rozwoju kolei samorządowych.
Konferencja była również okazją do podsumowania działalności Kolei Dolnośląskich i świętowana 10-lecia istnienia spółki. Z tej okazji odbyły się uroczystości, podczas których wręczono pracownikom Odznaczenia Państwowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz nastąpiło wyróżnienie pracowników za szczególny wkład w rozwój Spółki

Aleksandra Jasińska

 

Reklama