Konferencja

Konferencja „Zakup Nowoczesnego Taboru Szynowego Elementem Rozwoju Dolnego Śląska”

Modernizacja zaplecza technicznego, specyfikacja nowych pojazdów oraz przyszłość kolei samorządowych – te i inne tematy poruszono podczas konferencji „Zakup nowoczesnego taboru szynowego elementem rozwoju Województwa Dolnośląskiego”, która odbyła się w dniach 7–8 grudnia 2017 r. w Legnicy. W wydarzeniu udział wzięło 180 uczestników, czternastu prelegentów oraz licznie reprezentowane media.

Podczas konferencji przedstawiono nowe Impulsy 45 WE, zakupione przez Koleje Dolnośląskie w ramach projektu „Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego województwa dolnośląskiego, realizowana poprzez zakup 11 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”. Zakup zrealizowano przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. Szeroko omówiono również wpływ zakupu nowego taboru na rozwój transportu kolejowego w województwie. Transport kolejowy został przedstawiony jako główny czynnik rozwoju regionu. Tezę tę zaprezentował w swoim wystąpieniu Jerzy Michalak, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przedstawił potencjał regionu oraz plany związane z jego rozwojem, podkreślając, że województwo dolnośląskie to jeden z pięciu regionów w Polsce, który jest najbardziej atrakcyjny dla migracji.
– Codziennie mieszkańcy województwa dolnośląskiego dokonują wyboru środka transportu, którym podróżują do pracy czy szkoły, coraz częściej jest to kolej – powiedział Michalak. – Jestem bardzo zadowolony z faktu, że transport kolejowy w naszym regionie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To najbezpieczniejszy, najbardziej niezawodny i ekologiczny sposób podróżowania.

Nowoczesne pojazdy i nowoczesne dworce

Marek Nitkowski, Członek Zarządu Kolei Wielkopolskich, podjął temat dynamiki rozwoju i potencjału spółek przewozowych kolei samorządowych, które poparł danymi statystycznymi. Nitkowski zaprezentował zestawienie prac eksploatacyjnych oraz liczbę pasażerów przewiezionych w poszczególnych latach przez spółki samorządowe. Zwrócił również uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury dworcowej, która powinna być ogólnodostępna, posiadać dobrą informację pasażerską oraz bezpieczny dostęp do pozostałych środków transportu.
Tematyka infrastruktury dworcowej, rozszerzona o możliwość łączenia różnych środków transportu w kontekście rozwoju aglomeracji oraz regionów, była przedmiotem analizy przedstawionej przez Daniela Załuskiego, profesora nadzwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Załuski przedstawił kierunki rozwoju kolei regionalnych na świecie ze szczególnym uwzględnieniem determinant rozwoju kolei regionalnych w Polsce. Wśród nich Załuski wskazał na zagadnienia intensyfikacji zabudowy w aglomeracjach, rozlewania się zabudowy wokół aglomeracji oraz depopulację, czyli starzenie się gmin peryferyjnych. Załuski przedstawił również koncepcję rozwoju kolei regionalnych w Polsce na przykładzie reformy szwajcarskiej.

Impulsy 45 WE produkcji NEWAG SA i baza serwisowa Kolei Dolnośląskich

Wzrost zainteresowania pasażerów koleją uzależniony jest m.in. od jakości taboru. Przewoźnicy starają się, żeby ich oferta w pełni odpowiadała wymogom pasażerów i zapewniała bezpieczne podróżowanie, ze szczególnym naciskiem na konstrukcję pojazdów, systemy bezpieczeństwa, monitoring. Bardzo ważny jest komfort pasażera, w tym regulowane siedzenia, duża pojemność składów oraz udogodnienia – miejsca dla osób z dziećmi, miejsca na rowery, Wi-Fi, gniazdka 230V AC przy fotelach, automaty biletowe. Kolejnymi niezbędnymi elementami są miejsca dla osób niepełnosprawnych, przestronne toalety, platformy. Nowoczesny tabor to miejsce bezpieczne, wyposażone w defibrylatory AE, które mogą ratować życie w nagłych przypadkach. Wszystkie te wymagania spełnia nowy tabor Kolei Dolnośląskich – podkreślili Prezes Zarządu Piotr Rachwalski oraz Wiceprezes Zarządu Piotr Malepszak. Jednak sprawny i komfortowy tabor to tylko część projektu dolnośląskiego przewoźnika. Prezes Kolei Dolnośląskich przedstawił również koncepcję rozbudowy bazy serwisowo-postojowej.
– Przy tak dynamicznym rozwoju budowa nowej bazy serwisowej w Legnicy była koniecznością. Dzięki inwestycji nie tylko zaoszczędzimy 22 mln zł w perspektywie dziesięciu lat, ale również zapewnimy kilkadziesiąt nowych miejsc pracy – powiedział Rachwalski.
Z potencjałem nowej bazy serwisowej uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się podczas wyjazdu studyjnego, podczas którego odbyło się również uroczyste przekazanie nowych składów IMPULS 45 WE produkcji NEWAG SA na rzecz Kolei Dolnośląskich.
O wyposażeniu nowoczesnego zaplecza taborowego mówił z kolei Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp. K. Syldatk nakreślił również zasady planowania rozbudowy pomieszczeń przeznaczonych do celów utrzymaniowych.
Po części konferencyjnej na terenie rozbudowywanej bazy serwisowo-postojowej odbyło się uroczyste przekazanie Kolejom Dolnośląskim jedenastu elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 45 WE, wyprodukowanych przez NEWAG SA.

Dodaj komentarz