Aktualności

inNOWacje – #kolej2023

Grupa PKP i Agencja Rozwoju Przemysłu SA będą szukać innowacji dla kolei w ramach konkursu „inNOWacje – #kolej2023”.

Świat start-upów ma wspomóc innowacje na kolei bowiem ich przedstawiciele będą mogli zgłosić nowoczesne rozwiązania mogące mieć zastosowanie na kolei. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli czterech spółek kolejowych oraz funduszy venture capital wyłoni zwycięzców, na których czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Organizatorami konkursu są spółki PKP SA, PKP Intercity SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP CARGO SA. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA.
Konkurs podzielono na cztery kategorię:

  • Kolej dla Pasażera,
  • Innowacyjna Technika Kolejowa,
  • Nowoczesny Marketing i Sprzedaż
  • Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność.

W konkursie wziąć mogą udział przedstawiciele start-upów, czyli mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostek naukowo-badawczych, których zadaniem będzie przygotowanie innowacyjnego rozwiązania w wybranej przez nich kategorii.
Główna nagroda ma wymiar finansowy jedna poza nią twórcy wyjątkowo ciekawych rozwiązań mogą uzyskać szansę przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego w ramach infrastruktury Grupy PKP. Może być to wyjątkowa szansa na przetestowanie produktu i zdobycie doświadczenia współpracy z dużym odbiorcą technologii.
– Innowatorzy, młodzi przedsiębiorcy to jeden z największych kapitałów Polski. Polacy na całym świecie zaskakują kreatywnymi rozwiązaniami, które wdrażają największe globalne korporacje. Cieszę się, że także kolej chce korzystać z pomysłów młodych i zdolnych przedsiębiorców, naukowców i innowatorów. To bardzo ważne z perspektywy rozwoju, nie tylko branży, ale także całej gospodarki – mówi wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel.

Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA, natomiast dodał, że:
– Kolej nieustannie się zmienia i staje się coraz nowocześniejsza. W ramach poszukiwań nowych rozwiązań z zakresu inwestycji PKP S.A. realizuje projekt Innowacyjnych Dworców Systemowych. Innowacyjne rozwiązania już teraz sprawdzają się w działalności naszych spółek, a ten konkurs jest elementem szerszej polityki i systemu wdrażania innowacji w firmach kolejowych i ma na celu pogłębienie współpracy ze światem nowych technologii.
– Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz systematycznym inwestycjom w rozwój, branża kolejowa zwiększa swoją konkurencyjność względem innych gałęzi transportu. Mamy już spore doświadczenie w zakresie współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Wśród 10 projektów wybranych do realizacji, wartych ponad 42,9 mln zł, znalazły się m.in. rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ochrony ludzi i środowiska przed hałasem czy wsparcia informatycznego dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Z pomocą nowoczesnych technologii monitorujemy również nasze inwestycje i szybciej realizujemy zadania logistyczne-zaznaczył Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
PKP Cargo natomiast skupia się na rozwiązaniach z zakresu informatyki.

Jak podkreślił Czesław Warsewicz:
– PKP CARGO jest zainteresowane rozwiązaniami informatycznymi, które pomogą nam w stworzeniu narzędzi usprawniających proces organizacji przewozów kolejowych i całego systemu logistycznego, w tym procesy zarządzania zasobami.

– Kolej to transport przyszłości, a PKP Intercity ma długoterminowe plany rozwoju swoich usług z wykorzystaniem innowacyjnych projektów. W lutym br. podpisaliśmy z NCBiR list intencyjny o stworzeniu nowoczesnych pociągów w ramach partnerstwa innowacyjnego. Niedawno w tej sprawie ogłosiliśmy zaproszenie do dialogu technicznego, skierowane do producentów taboru. Jestem pewien, że wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w konkursie jeszcze bardziej zachęci pasażerów do podróżowania pociągami PKP Intercity, dlatego chcemy być aktywnym partnerem do współpracy w świecie technologii – mówił prezes PKP Intercity S.A., Marek Chraniuk.

– W naszym portfelu kapitałowym mamy kilka spółek z branży kolejowej, to między innymi Przewozy Regionalne czy Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielskiego. Dzięki bliskiej współpracy w ramach Grupy ARP wiemy, jakie są potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się branża. Podobnie jak w przypadku innych gałęzi gospodarki, tak i w transporcie potrzebny jest dynamiczny wzrost innowacyjności. Dlatego kolejna edycja ARP Innovation Pitch dedykowana jest spółkom z Grupy PKP. Te cykliczne warsztaty polegają na znalezieniu najlepszych rynkowych rozwiązań, wprost odpowiadającym na zdefiniowane wcześniej potrzeby PKP. To niepowtarzalna szansa na dotarcie ze swoją ofertą do dużych spółek. Jestem przekonany, że wiele innowacyjnych firm z niej skorzysta, podobnie jak było to w przypadku warsztatów wcześniej organizowanych dla PGNIG, Portów Lotniczych czy Grupy Azoty – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Konkurs „inNOWacje – #kolej2023” odbywa się w formule ARP Innovation Pitch, czyli cyklicznych spotkań, których celem jest stworzenie warunków do współpracy dużych spółek z sektorem MŚP. Oprócz spółek z Grupy PGNiG brały w nich udział m.in. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, URSUS, Grupa Azoty, Synhos. Efektem dotychczasowych XXVII edycji było ponad 400 zgłoszeń, z których około stu było prezentowanych bezpośrednio przed organizatorami.
Możliwość zgłaszania propozycji nowoczesnych rozwiązań dla kolei pojawi się jeszcze w listopadzie. Zgłoszenia będzie można przesyłać do końca grudnia br. Rozstrzygniecie konkursu zostało zaplanowane na 23 stycznia 2019 roku. Informacje na ten temat pojawią się na stronie www.pkp.pl

RK

Reklama