Aktualności

inNOWacje – #kolej2023

Grupa PKPAgencja Rozwoju Przemysłu SA będą szukać innowacji dla kolei w ramach konkursu „inNOWacje – #kolej2023”.

Świat start-upów ma wspomóc innowacje na kolei bowiem ich przedstawiciele będą mogli zgłosić nowoczesne rozwiązania mogące mieć zastosowanie na kolei. Jury konkursowe złożone z przedstawicieli czterech spółek kolejowych oraz funduszy venture capital wyłoni zwycięzców, na których czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Organizatorami konkursu są spółki PKP SA, PKP Intercity SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP CARGO SA. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA.
Konkurs podzielono na cztery kategorię:

  • Kolej dla Pasażera,
  • Innowacyjna Technika Kolejowa,
  • Nowoczesny Marketing i Sprzedaż
  • Ekologia, Elektrooszczędność, Elektromobilność.

W konkursie wziąć mogą udział przedstawiciele start-upów, czyli mikroprzedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju działalności, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostek naukowo-badawczych, których zadaniem będzie przygotowanie innowacyjnego rozwiązania w wybranej przez nich kategorii.
Główna nagroda ma wymiar finansowy jedna poza nią twórcy wyjątkowo ciekawych rozwiązań mogą uzyskać szansę przeprowadzenia wdrożenia pilotażowego w ramach infrastruktury Grupy PKP. Może być to wyjątkowa szansa na przetestowanie produktu i zdobycie doświadczenia współpracy z dużym odbiorcą technologii.
– Innowatorzy, młodzi przedsiębiorcy to jeden z największych kapitałów Polski. Polacy na całym świecie zaskakują kreatywnymi rozwiązaniami, które wdrażają największe globalne korporacje. Cieszę się, że także kolej chce korzystać z pomysłów młodych i zdolnych przedsiębiorców, naukowców i innowatorów. To bardzo ważne z perspektywy rozwoju, nie tylko branży, ale także całej gospodarki – mówi wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel.