Przewozy towarowe

Automatyzacja przyszłością transportu intermodalnego

Dzięki specjalnej konstrukcji szkieletowej, w którą wbudowano szereg suwnic i wózków, pozwalających na ruch poziomy i pionowy, umożliwiono składowanie kontenerów na 11 poziomach w pionie. Nie układa się w niej jednostek na siebie, tylko wprowadza do odpowiednio wyznaczonego slota, przypominającego regał, w którym masa kontenera rozkłada się na konstrukcji obiektu. Sloty przewidziano na jednostki o maksymalnej masie 36 ton.

Konstrukcja pozwala na dobudowę nowych modułów

W chwili obecnej, pierwszy system magazynowy składa się z dwóch korytarzy, o maksymalnej wysokości 11 poziomów składowania z każdej strony. Projekt konstrukcji pozwala jednak na późniejszą rozbudowę do wielkogabarytowego obiektu układnic, wzdłuż i wszerz istniejącego budynku. Twórcy terminala założyli także pro-ekologiczny walor obiektu. Docelowo na jego dachu mają zostać zainstalowane panele fotowoltaiczne, a ściany pokryją wygłuszające panele, z opcją osadzenia w nich roślinności.

Załadunek w systemie jednokierunkowym

Bezpośrednio przy obiekcie zlokalizowano 4 pasy drogi, niezbędne do przeładunku na pojazdy zewnętrzne. W dubajskim porcie dokonuje się tego na ciężarówki, aczkolwiek sama technologia umożliwia załadunek również na platformy kolejowe. W chwili obecnej od strony drogi wybudowano jedną suwnicę obsługującą ciężarówki, równolegle na 4 pasach drogi dojazdowej. Wraz z rozbudową obiektu wzdłuż jezdni, pojawią się kolejne punkty przeładunkowe.

Jak działa system HBS?

– Żuraw umieszcza kontener od strony lądu na paletach z szynami krążącymi. Dzięki konstrukcji podpodłogowej tego systemu palet, interfejsy mogą być rozmieszczone ze wszystkich czterech stronach systemu magazynowania. Łączy to poszczególne alejki terminala. – BOXBAY Revolution in container storage [1]. Doprowadzają one kontener do odpowiedniej alejki, z której odbierany jest przez dedykowaną dla niego wewnętrzną suwnicę. Przemieszcza ona ładunek do wyznaczonego slota. W celu oszczędności czasu i minimalizacji operacji, suwnica jednocześnie dokonuje dwóch operacji. Przesuwając się w poziomie na swoich szynach w kierunku regału, podnosi skrzynię w pionie do pożądanej wysokości.