global Wydarzenia

MI oraz UTK wesprą wdrażanie prawa kolejowego w Gruzji

Urząd Transportu Kolejowego wesprze działania mające na celu wprowadzenie prawa kolejowego w Gruzji. Projekt koordynowany będzie przez Ministerstwo Infrastruktury.

Widok z pociągu na trasie z Tbilisi do Kutaisi. (fot. Marcin Konsek / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Oferta Polski zwyciężyła w konkursie dotyczącym współpracy bliźniaczej (twinningu) z Gruzją w zakresie reformy prawa kolejowego. Celem projektu jest wsparcie Gruzji w dostosowaniu prawa i struktury sektora kolejowego do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

W otwartym konkursie organizowanym przez administrację gruzińską oferta Polski pokonała dwie inne. W projekcie ze strony naszego kraju oprócz przedstawicieli UTK uczestniczyć będą eksperci pięciu instytucji – Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytutu Kolejnictwa, PKP S.A. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakres projektu obejmuje wsparcie Gruzji we wdrożeniu wymagań dyrektyw UE w zakresie dotyczącym regulacji rynku kolejowego, interoperacyjności i bezpieczeństwa.

Współpraca bliźniacza (twinning) to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której kraje Unii Europejskiej oferują państwom aspirującym do członkostwa we Wspólnocie wsparcie w zakresie dostosowania funkcjonowania określonych sektorów gospodarki do wymagań prawa UE. Wsparcie jest finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Projekt ma wartość 1,25 mln EUR i jest zaplanowany na 27 miesięcy.