Przewozy towarowe

Automatyzacja przyszłością transportu intermodalnego


Kamil Zając
Polski Instytut Transportu Drogowego
PRZYPISY:
1. BOXBAY Revolution in container storage, https:// www.youtube.com/watch?v=gOew_3db8Xk
2. Świeboda J., Majowicz A., Pająk A. i inni, Transport intermodalny. Automatyzacja, technologia, infrastruktura i tabor. Polski Instytut Transportu Drogowego, Wrocław 2021, s. 214.
3. Tamże, s. 182.
4. Tamże, s. 193-194.
5. Google Maps / Jebel Ali