Aktualności Wydarzenia

Bezpieczne ferie ze Strażą Ochrony Kolei

Zwiększona liczba patroli, monitorowanie obiektów kolejowych, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu – to działania podejmowane w czasie zimowej przerwy szkolnej przez Straż Ochrony Kolei.

Bezpieczne ferie ze Strażą Ochrony Kolei

Dodatkowe patrole są na stacjach i przystankach oraz w okolicach wiaduktów, mostów i nasypów kolejowych, aby zapobiegać nieodpowiedzialnym zachowaniom dzieci i młodzieży.

Od połowy stycznia, w czasie ferii zimowych Straż Ochrony Kolei szczególnie zwraca uwagę na bezpieczeństwo. Więcej funkcjonariuszy SOK jest na przystankach i stacjach, z których młodzież i dzieci wyruszają na wypoczynek. Codziennie około 400 patroli czuwa nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowe patrole sprawdzają teren w okolicy wiaduktów, mostów i stacji. Działania mają zapobiegać zabawom i skracaniu drogi przez nasypy i obiekty kolejowe.

W pracy SOK wykorzystuje nowoczesny sprzęt i urządzenia. Specjalne samochody – mobilne centra monitoringu, są wyposażone w system kamer stacjonarnych i przenośnych, dzięki nim funkcjonariusze obserwują kilkukilometrowe odcinki linii kolejowej i szybciej podejmują działania.

Podczas patroli nocnych wykorzystywane są noktowizory i termowizory. Trasy kolejowe i stacje patrolują przewodnicy z psami służbowymi.

Dla zwiększenia efektywności działań Straż Ochrony Kolei współpracuje między innymi z: Policją, Żandarmerią i Strażą Graniczną. Dzięki temu więcej patroli jest w miejscach, w których może dochodzić do łamania zasad bezpieczeństwa.