Tramwaje Wydarzenia

Bydgoszcz: zakończyły się konsultacje społeczne dot. komunikacji miejskiej

W Bydgoszczy zakończyły się konsultacje społeczne dot. nowego układu komunikacyjnego. Do Magistratu wpłynęło 666 wniosków oraz prawie 50 pytań. Zaakceptowanych zostało 130 pomysłów – często powtarzających się wśród propozycji bydgoszczan.

Fot. Wikimedia / CC

Planowanie nowych połączeń związane jest m.in. z oddaniem do użytku torowiska na ul. Kujawskiej. To planowane jest 6 grudnia.

Wprowadzone zmiany na początku roku ocenią pasażerowie.

Przedłożone wnioski były podstawą do wprowadzenia wielu korzystnych rozwiązań i zmian, które pozwolą skrócić czas podróży na ważnych relacjach, zwiększyć dostępność komunikacyjną, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i zachować bardziej intuicyjną numerację linii.

– Warto podkreślić, że wiele wniosków powtarzało się, wzajemnie wykluczało lub wykraczało poza zakres konsultacji – informuje bydgoski Magistrat.

 

Co się zmieni? O tym informuje miasto na oficjalnym portalu:

  • Linia autobusowa nr 53 pozostanie na dotychczasowej trasie

Skróci to czas przejazdu pomiędzy Błoniem i Kapuściskami. Pozwoli to też zapewnić obsługę przystanku Wojska Polskiego/Kładka niskopodłogowym taborem autobusowym.

  • nowa linia autobusowa nr 84

Nowa linia nr 84 zmieni przebieg w obrębie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W drodze pomiędzy Glinkami i Kapuściskami pomiędzy ulicami Dziatkiewicza i Petersona kursować będzie ul. Bydgoskich Przemysłowców. W ten sposób obsłuży dodatkowe firmy oraz biurowiec Idea-Przestrzeń Biznesu wraz z centrum demonstracyjnym.

  • Linia nr 79 kursować będzie ul. Glinki i Trasą Uniwersytecką (do ul. Wojska Polskiego i dalej do r. Kujawskiego, następnie dotychczasową trasą do pętli Rycerska), a w wybranych kursach obsłuży rejon ul. Cmentarnej. W ten sposób mieszkańcy tej części osiedla Glinki-Rupienica będą mieli bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem. Ponadto, wszędzie tam gdzie to było możliwe, wprowadzono koordynację rozkładów jazdy.

Zmiana numeracji tramwajów

Zmieni się też numeracja linii 2 i 11. W ten sposób linia nr 2 tak jak do tej pory będzie obsługiwać Las Gdański oraz górny Taras (z pętlą na Kapuściskach), a nowa linia 11 będzie łączyć Bielawy z Górnym Tarasem (pętla Wyżyny), a docelowo (od roku 2023) z  Fordonem. Zaakceptowano poza tym zamianę pętli dla linii nr 7 i 11 (7 do pętli Łoskoń, 11 do pętli Niepodległości) po wybudowaniu torowiska na Kazimierza Wielkiego.

Szczegóły konsultacji

Ponad 300 złożonych wniosków wymagało wyjaśnień. W ramach prac nad koncepcją wykorzystywane było środowisko symulacyjne VISUM, oparte na modelu stworzonym przez naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i aktualizowanym przez ZDMiKP, którego działanie oparte jest na wielu danych, takich jak m.in. dane urbanistyczne, demograficzne, ruchowe, atrakcyjności obszarów, jakości infrastruktury i innych. Porównywano szereg różnych parametrów takich jak średni czas i długość podróży, liczbę przesiadek, liczbę przewożonych pasażerów oraz koszt usług przewozowych. Analizy tych danych pozwalały wyjaśnić wielu osobom, że czasami z pozoru mało istotna zmiana w jednym punkcie miasta powoduje szereg innych problemów na innych osiedlach. Na przykład zmiana liczby linii tramwajowych wiązałaby się z koniecznością zmiany częstotliwości ich kursowania i wpływałaby na zmniejszenie liczby połączeń bezpośrednich realizowanych trakcja tramwajową.

Dodaj komentarz