Tramwaje Wydarzenia

Bydgoszcz: zakończyły się konsultacje społeczne dot. komunikacji miejskiej

W Bydgoszczy zakończyły się konsultacje społeczne dot. nowego układu komunikacyjnego. Do Magistratu wpłynęło 666 wniosków oraz prawie 50 pytań. Zaakceptowanych zostało 130 pomysłów – często powtarzających się wśród propozycji bydgoszczan.

Fot. Wikimedia / CC

Planowanie nowych połączeń związane jest m.in. z oddaniem do użytku torowiska na ul. Kujawskiej. To planowane jest 6 grudnia.

Wprowadzone zmiany na początku roku ocenią pasażerowie.

Przedłożone wnioski były podstawą do wprowadzenia wielu korzystnych rozwiązań i zmian, które pozwolą skrócić czas podróży na ważnych relacjach, zwiększyć dostępność komunikacyjną, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i zachować bardziej intuicyjną numerację linii.

– Warto podkreślić, że wiele wniosków powtarzało się, wzajemnie wykluczało lub wykraczało poza zakres konsultacji – informuje bydgoski Magistrat.

 

Co się zmieni? O tym informuje miasto na oficjalnym portalu:

  • Linia autobusowa nr 53 pozostanie na dotychczasowej trasie

Skróci to czas przejazdu pomiędzy Błoniem i Kapuściskami. Pozwoli to też zapewnić obsługę przystanku Wojska Polskiego/Kładka niskopodłogowym taborem autobusowym.

  • nowa linia autobusowa nr 84

Nowa linia nr 84 zmieni przebieg w obrębie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W drodze pomiędzy Glinkami i Kapuściskami pomiędzy ulicami Dziatkiewicza i Petersona kursować będzie ul. Bydgoskich Przemysłowców. W ten sposób obsłuży dodatkowe firmy oraz biurowiec Idea-Przestrzeń Biznesu wraz z centrum demonstracyjnym.

  • Linia nr 79 kursować będzie ul. Glinki i Trasą Uniwersytecką (do ul. Wojska Polskiego i dalej do r. Kujawskiego, następnie dotychczasową trasą do pętli Rycerska), a w wybranych kursach obsłuży rejon ul. Cmentarnej. W ten sposób mieszkańcy tej części osiedla Glinki-Rupienica będą mieli bezpośrednie połączenie ze Śródmieściem. Ponadto, wszędzie tam gdzie to było możliwe, wprowadzono koordynację rozkładów jazdy.

Zmiana numeracji tramwajów

Zmieni się też numeracja linii 2 i 11. W ten sposób linia nr 2 tak jak do tej pory będzie obsługiwać Las Gdański oraz górny Taras (z pętlą na Kapuściskach), a nowa linia 11 będzie łączyć Bielawy z Górnym Tarasem (pętla Wyżyny), a docelowo (od roku 2023) z  Fordonem. Zaakceptowano poza tym zamianę pętli dla linii nr 7 i 11 (7 do pętli Łoskoń, 11 do pętli Niepodległości) po wybudowaniu torowiska na Kazimierza Wielkiego.

Szczegóły konsultacji

Ponad 300 złożonych wniosków wymagało wyjaśnień. W ramach prac nad koncepcją wykorzystywane było środowisko symulacyjne VISUM, oparte na modelu stworzonym przez naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i aktualizowanym przez ZDMiKP, którego działanie oparte jest na wielu danych, takich jak m.in. dane urbanistyczne, demograficzne, ruchowe, atrakcyjności obszarów, jakości infrastruktury i innych. Porównywano szereg różnych parametrów takich jak średni czas i długość podróży, liczbę przesiadek, liczbę przewożonych pasażerów oraz koszt usług przewozowych. Analizy tych danych pozwalały wyjaśnić wielu osobom, że czasami z pozoru mało istotna zmiana w jednym punkcie miasta powoduje szereg innych problemów na innych osiedlach. Na przykład zmiana liczby linii tramwajowych wiązałaby się z koniecznością zmiany częstotliwości ich kursowania i wpływałaby na zmniejszenie liczby połączeń bezpośrednich realizowanych trakcja tramwajową.

Nowy układ połączeń komunikacji miejskiej obowiązywać będzie od 6 grudnia – od dnia, kiedy na ul. Kujawską wyjadą pierwsze tramwaje.

Przygotowana koncepcja zakłada skrócenie czasu podróży pomiędzy Górnym Tarasem, a Centrum Miasta oraz docelowo szybsze połączenia z Fordonem dla mieszkańców Górnego Tarasu i Kapuścisk oraz poprawę obsługi terenów inwestycyjnych .

– Zwiększy się też udział ekologicznego transportu tramwajowego przy jednoczesnym zachowaniu wysokości nakładów na komunikację zbiorową, chociaż wpływy z biletów są obecnie niższe od zakładanych. Udział zestawów niskopodłogowego w trakcji tramwajowej wyniesie 39 proc. – informuje miasto.

 

Tramwajem w każdym kierunku

Nową trasą tramwajową wzdłuż ulicy Kujawskiej i Wojska Polskiego kursować mają 3 linie. Zapewnią one mieszkańcom tych osiedli możliwość swobodnego podróżowania niemal w każdym kierunku miasta i szybszy dojazd do Centrum :

  • do Dworca Głównego (linia nr 9 z pętli Glinki),
  • do Lasu Gdańskiego (linia nr 2 z pętli Kapuściska),
  • do Bielaw (linia nr 11)
  • do Fordonu (linia nr 11, po wybudowaniu tramwajowego mostu na Kazimierza Wielkiego).

Tak jak do tej pory, bez zmian z Kapuścisk do Dworca Głównego przez Dworzec Autobusowy (PKS) kursować ma linia tramwajowa nr 8, a w kierunku Fordonu podążać mają też tramwaje linii nr 7. Ich trasa skróci się po wybudowaniu nowego mostu wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. Z Glinek dotychczasową trasą przez Dworzec Autobusowy (PKS) w kierunku Bielaw kursować ma linia nr 4.

– Siatka połączeń tramwajowych została skonstruowana tak, że z pozostałych pętli linie także rozjeżdżają się w możliwie wielu kierunkach umożliwiając tym samym maksymalna liczbę relacji bezpośrednich (bez przesiadek). Maksymalnie wykorzystano także przepustowość pętli tramwajowych kierując m.in. aż po trzy linie na pętlę Bielawy, Las Gdański, Rycerska i Kapuściska – czytamy na oficjalnym portalu miasta.

 

Po wybudowaniu mostów pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską zostanie tam przekierowana linia nr 7, a linia nr 11 zostanie wydłużona z Wyżyn do pętli Niepodległości.

Zmiany w liniach autobusowych

Duże zmiany dotyczyć mają też połączeń autobusowych. Linia nr 79 przejedzie w drodze z pętli Rycerska na pętle Glinki przez nowy odcinek trasy Uniwersyteckiej (z obsługą w wybranych kursach ul. Cmentarnej).

Linia 61 z Osowej Góry zostanie przekierowana od ronda Kujawskiego do pl. Kościeleckich. W ten sposób powstanie bezpośrednie połączenie północnej części Szwederowa z centrum. Zaplanowano też szereg mniejszych korekt pozwalających na synchronizację wielu linii kursujących tymi samymi odcinkami ulic.

Nowe dowozowe linie 84 i 85 zapewnią lepszą obsługę terenów inwestycyjnych m.in. Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz centrów logistycznych ulokowanych wzdłuż ul. Chemicznej. Każda z tych linii będzie skomunikowana z dwiema pętlami tramwajowymi.

– Obecnie trwają ostatnie prace nad przygotowaniem rozkładów jazdy. W pierwszej połowie przyszłego roku ankieterzy na przystankach oraz w autobusach i tramwajach zapytają bydgoszczan o opinie dotyczące nowych rozwiązań. Nie wykluczamy wprowadzania dalszych korzystnych zmian – podkreślają przedstawiciele Magistratu.

 

Źródło: bydgoszcz.pl

Reklama