Tramwaje Wydarzenia

Bydgoszcz: zakończyły się konsultacje społeczne dot. komunikacji miejskiej

W Bydgoszczy zakończyły się konsultacje społeczne dot. nowego układu komunikacyjnego. Do Magistratu wpłynęło 666 wniosków oraz prawie 50 pytań. Zaakceptowanych zostało 130 pomysłów – często powtarzających się wśród propozycji bydgoszczan.

Fot. Wikimedia / CC

Planowanie nowych połączeń związane jest m.in. z oddaniem do użytku torowiska na ul. Kujawskiej. To planowane jest 6 grudnia.

Wprowadzone zmiany na początku roku ocenią pasażerowie.

Przedłożone wnioski były podstawą do wprowadzenia wielu korzystnych rozwiązań i zmian, które pozwolą skrócić czas podróży na ważnych relacjach, zwiększyć dostępność komunikacyjną, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami i zachować bardziej intuicyjną numerację linii.

– Warto podkreślić, że wiele wniosków powtarzało się, wzajemnie wykluczało lub wykraczało poza zakres konsultacji – informuje bydgoski Magistrat.