Przewozy towarowe

DB Cargo Polska wyróżnione prestiżową nagrodą

68 mln ton towarów transportowanych jest rocznie w ramach europejskiej sieci grup wagonowych i pojedynczych wagonów DB Cargo. Przez ostatnie dziesięć lat pociągi liniowe Silesia, Mazovia i Moravia miały w tym swój istotny wkład.

– Nie bez znaczenia pozostaje tak ważny dziś wymiar ekologiczny – mówi Tomasz Iwański, Prezes Zarządu DB Cargo Spedkol – Transport kolejowy, którego ślad węglowy jest kilkunastokrotnie mniejszy niż pozostałych środków transportu, stanowi odpowiedź na dzisiejsze dążenie do neutralności klimatycznej. Transportowana rocznie masa europejską siecią DB Cargo to 15000 ciężarówek mniej na drogach oraz 2000000 ton mniej emisji CO2 do atmosfery – dodaje.

 

Medal Europejski przyznawany przez BCC to ogólnopolskie przedsięwzięcie, organizowane przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

Źródło: DB Cargo Polska