Konferencja Wydarzenia

Debatowali o bezpiecznym transporcie. Za nami II Forum Kultury Bezpieczeństwa

„Czynnik ludzki w IV pakiecie kolejowym i jego rola w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa” były tematem II Forum Kultury Bezpieczeństwa, które zorganizował Urząd Transportu Kolejowego. W wydarzeniu online udział wzięło prawie 150 osób.

W pierwszej części forum prezentowane były referaty dotyczące kultury bezpieczeństwa i IV pakietu kolejowego.

 – Forum organizujemy specjalnie dla tych, którzy przystąpili do Deklaracji Kultury bezpieczeństwa. Ma pozwolić na wymianę doświadczeń, a także ma być wartością dodaną dla wszystkich, którzy zadeklarowali, że w swoich miejscach pracy będą wcielać w życie idee kultury bezpieczeństwa. Spotykamy się dziś by dyskutować i wspólnie zastanawiać się nad tym, jak ulepszać nasze organizacje i wcielać w życie zasady kultury bezpieczeństwa – tymi słowami Forum otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Uczestników powitał również Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który m.in. przedstawił zakres zmian przepisów  i zaawansowanie prac nad krajowymi regulacjami wprowadzającymi techniczny filar IV pakietu kolejowego.

 

Część plenarną forum otworzyła prezentacja dr. inż. Ignacego Góry, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Referat dotyczył tematyki IV pakietu kolejowego w kontekście czynnika ludzkiego. Prezes UTK wskazał, że z roku  na rok rośnie poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego. Świadczy o tym miernik wypadków czyli liczba zdarzeń na milion pociągo-kilometrów. W 2019 r. wyniósł on 2,08, a w pierwszym półroczu tego roku zmniejszył się do 1,93. Prezes UTK przedstawił również etapy rozwoju Kultury Bezpieczeństwa: stan patologiczny, inicjowanie, wdrożenie, aktywność i optymizacja.

– Po dzisiejszym spotkaniu powinni Państwo odpowiedzieć sobie na pytania: na jakim etapie znajduje się moja organizacja? Czy osiągnięty poziom mnie satysfakcjonuje ? Co mogę zrobić, aby osiągnąć najwyższy poziom ? – kończył prezentację Ignacy Góra.

 

Uczestnicy Forum mieli także okazję poznać naukowe spojrzenie na kulturę bezpieczeństwa. Prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk z Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił wykład traktujący o istocie i znaczeniu kultury bezpieczeństwa dla podmiotów fizycznych i prawnych w sytuacjach „normalnych” i kryzysowych.

Następnie Piotr Sieczkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Bezpieczeństwa UTK przybliżył słuchaczom zmiany, jakie czekają polski sektor kolejowy wraz z wejściem w życie IV pakietu kolejowego. Poruszono także aspekty praktyczne poruszanych zmian, w tym jak przygotować kompletną dokumentację niezbędną w procesie certyfikacji i gdzie szukać dodatkowych informacji na ten temat.

Europejski punkt widzenia na kulturę bezpieczeństwa zaprezentował Krzysztof Zubilewicz, przedstawiciel Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. W trakcie wykładu opisał działania Agencji w zakresie podnoszenia kultury bezpieczeństwa w Europie oraz dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem IV pakietu kolejowego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwieńczeniem spotkania była debata, której tematem przewodnim była rola kultury bezpieczeństwa w kreowaniu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego.  Udział w niej wzięli:

  • prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk –  Wojskowa Akademia Techniczna;
  • Krzysztof Zubilewicz – Przedstawiciel Agencji Kolejowej Unii Europejskiej;
  • Michał Witkowski  – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  • Łukasz Skorupa – Prezes Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.;
  • Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości badania poziomu kultury bezpieczeństwa, jak kształtuje się on w różnych krajach Europy i różnych organizacjach. Przedstawione zostały przykłady z systemu lotniczego oraz sposób, w jaki dojrzałe organizacje odpowiedzialnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa i działania w zgodzie z zasadami kultury bezpieczeństwa, a jak wygląda to u przedsiębiorców nowych, mniejszych czy wcześniej nie związanych z rynkiem lotniczym. Przysłuchując się debacie można było przekonać się jakie realne skutki przynosi rozwijanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także jakie skutki dla całego systemu kolejowego mogą przynieść działania promujące kulturę bezpieczeństwa, prowadzone przez UTK.

Źródło: UTK

Reklama