Personalia Raport z Polski

Prezes UTK utworzył zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powołał zespół ds. poprawy podejścia do zarządzania bezpieczeństwem opartego na ryzyku. Pokieruje nim Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. Bezpieczeństwa.

Kamil Wilde, Wiceprezes UTK ds. bezpieczeństwa
Kamil Wilde

Nowoczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem opiera się na ryzyku. Przewoźnicy, a także zarządcy nie mogą ograniczać się jedynie do respektowania przyjętych przepisów i regulacji. Muszą proaktywnie identyfikować możliwe zagrożenia i wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłe doskonalenie w tym obszarze to podstawa kultury bezpieczeństwa.

Działania zespołu, utworzonego przez Prezesa UTK, są ukierunkowane na poprawę podejścia podmiotów rynku kolejowego do zarządzania bezpieczeństwem opartym na ryzyku. Szczególny nacisk będzie kładziony na wspólną metodę oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Ta określona jest w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zwanym CSM-RA.