Inwestycje Wydarzenia

CFR rozpoczyna modernizację trasy transkarpackiej

Zarządca infrastruktury CFR SA zlecił wykonanie studiów technicznych i wykonalności w celu wsparcia kompleksowej modernizacji 409-kilometrowej linii kolei transkarpackiej w północno-wschodniej części Rumunii.

fot. EGIS Romania
fot. EGIS Romania

Otwarta na początku XX wieku trasa Alba Iulia – Câmpia Turzii – Dej – Suceava – Pașcani – Iași jest elektryfikowana przez cały czas. Modernizacja ma na celu zapewnienie wydajnych połączeń z siecią TEN-T w Europie Środkowej, łączącą północne ramię korytarza Ren-Dunaj z paneuropejskim korytarzem XI Giurgiu – Jassy – Ungheni.

Cztery badania obejmujące odcinki linii 300, 401 i 502 między Coșlariu, Apahida, Ilva Mică i Suceava mają na celu poinformowanie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie głównych robót. Celem CFR jest ułatwienie obsługi pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i umożliwienie pociągom towarowym jazdy z prędkością 120 km/h. Wyjątkiem będą odcinki górskie, gdzie prędkości będą ograniczone. Prace w 85% sfinansuje unijny instrument „Łącząc Europę” za pośrednictwem Funduszu Spójności. Pozostałe 15% pochodzi z budżetu państwa.