Aktualności

Dobry I kwartał w Kolejowych Zakładach Łączności

Kolejowe Zakłady Łączności mogą pochwalić się dobrymi wynikami za IQ2021. Spółka zanotowała dodatni wynik netto i ponad 0,5 mln dodatnią EBITDA, która jest kluczowym wskaźnikiem dla firm technologicznych.

Wykonanie przychodów było o 34 % wyższe od planu, a koszty działalności o 13 % niższe. Spółka osiągnęła blisko 5 % rentowność na sprzedaży i ponad 8 % marży EBITDA.

– Jesienią ub.r. rozpoczęliśmy wdrażanie planu optymalizacji kosztów i restrukturyzacji Spółki, który przynosi już pierwsze efekty. Kluczowe było poprawienie płynności finansowej i obniżenie wysokich kosztów działalności. Skoncentrowaliśmy się na przychodach usługowych, które generują wyższą marżę i nie zamrażają istotnych środków na produkcji w toku – skomentował wyniki Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności.

 

Dodaj komentarz