Aktualności

Dworzec i stacja Rzeszów Główny przejdą kompleksową modernizację

PKP S.A. ogłosiła przetarg na wykonawcę projektu, dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej dla przebudowy dworca kolejowego Rzeszów Główny. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowane jest na lipiec br. Prace na stacji planują również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycja w Rzeszowie przewiduje kompleksową modernizację dworca Głównego.

W ramach prac zaplanowana jest przede wszystkim modernizacja układu funkcjonalno-przestrzennego części pasażerskiej, m.in. przeniesienie ogólnodostępnych toalet na poziom parteru oraz wprowadzenie udogodnień dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych.

Ponadto planowana jest modernizacja elewacji i dachu dworca, wymiana instalacji wewnętrznych budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, a także renowacja wiaty peronowej. Ze względu na zabytkowy charakter dworca wszelkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

zdjęcie: https://rzeszow-news.pl/

Dodaj komentarz