Przewozy towarowe Publikacje Firm

Dynamiczny rozwój transportu intermodalnego. Po pandemii będzie jeszcze lepiej

Transport intermodalny jest najczęściej pojawiającym się rodzajem transportu w ostatnich latach. Z roku na rok coraz więcej ładunków przewożonych jest w kontenerach. Zwiększyła się także świadomość użytkowników końcowych. Zdecydowanie można powiedzieć, że na rozwój transportu intermodalnego miał wpływ rozwój e-commerce. Co roku jest to wzrost na poziomie kilkunastu procent. Jak zatem transport intermodalny będzie wyglądał za kilka lat?

Organizacja transportu intermodalnego

Do zalet transportu intermodalnego zdecydowanie można zaliczyć to, że nie ingeruje się w ładunek wewnątrz jednostki ładunkowej. Środki transportu, a także wszelkiego rodzaju urządzenia przeładunkowe zostały zaprojektowane w taki sposób, że są dostosowane do wszystkich zintegrowanych jednostek ładunkowych. Jednostki wykorzystywane w transporcie intermodalnym przedstawiono na rys. 1. Najczęściej do przewozów intermodalnych wykorzystuje się kontenery. Dzięki standardowej i określonej budowie wg norm ISO, a także dużemu zróżnicowaniu, można w nich przewozić ładunki jednostkowe i spaletyzowane. W kontenerach możliwe jest również przewożenie towarów wymagających specjalnych warunków (np. przewóz materiałów niebezpiecznych). Do głównych zalet można zaliczyć możliwość ich piętrzenia na placu składowym, nawet do kilku poziomów w górę.

Niezawodność ciągłości dostaw transportu intermodalnego w dużej mierze zależy od efektywnej organizacji całego łańcucha dostaw. Każdy środek transportu ma inne możliwości techniczne i ładunkowe. Obecnie największy kontenerowiec MSC Gulusun ma pojemność 23 756 TEU, co odpowiada 14 072 pojazdom ciężarowym (rys. 2). W raporcie “Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku”, wydanym przez Polski Instytut Transportu Drogowego zostały przeprowadzone badania wśród przewoźników kolejowych. Jednym z wniosków jest to, że w Polsce długość pociągów kontenerowych wynosi….

Autor: Justyna Świeboda,
analityk i ekspert
Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Cały artykuł będziecie mogli przeczytać w najnowszym wydaniu “Raportu Kolejowego”, który oddamy w Wasze ręce już w lutym.

Dodaj komentarz