Tabor

Ekologiczna i jedna z najnowocześniejszych w Europie. Jak funkcjonuje myjnia taboru KM w Tłuszczu?

Myjnia posiada zbiornik magazynowy na wodę deszczową o pojemności ok. 25 metrów sześciennych.

– Zużycia deszczówki nie rejestrujemy, lecz jeśli tylko taka woda nam się zmagazynuje w podziemnym zbiorniku po opadach deszczu, to  jest wykorzystywana przy każdym procesie mycia taboru – tłumaczy Donata Nowakowska.

 

Mycie jednego pojazdu trwa ok. godziny. Uzależnione jest to jednak od długości pociągu. Nie ma regularności w liczbie mytego taboru. Na to wpływa wiele czynników, m.in. intensywność zabrudzenia, panujące warunki atmosferyczne i dostępność czasowa, natomiast planowana przepustowość myjni to nawet 20 jednostek na dobę.

Od marca do października wodę użytkową w myjni ogrzewają panele słoneczne. W ten sposób spółka ogranicza zużycie oleju opałowego, który musiałby być stosowany do nagrzania wody.

Wszelkie ścieki uzyskane w procesie mycia, oczyszczane są w oczyszczalni należącej do myjni taboru KM.

Powstanie proekologicznej myjni taboru KM to nie jedyne działania przewoźnika na rzecz poprawy jakości środowiska.

– Do istotnych rozwiązań proekologicznych należy Eco Driving – zaznacza Donata Nowakowska. – Projekt ten  to przedsięwzięcie będące częścią wcześniej podjętych przez spółkę „Koleje MazowieckieKM” działań w kierunku optymalizacji zużycia energii trakcyjnej. Dzięki montażowi liczników zużywanej energii na pojazdach eksploatowanych przez przewoźnika spółka mogła zmienić sposób rozliczania zużycia energii na podstawie odczytów z liczników.

Eco Driving polega na wdrożeniu systemu teleinformatycznego, dzięki któremu możliwa jest realizacja efektywnego zarządzania energią w trzech obszarach:

  • Eco jazda
  • Eco hamowanie
  • Eco parking

„Eco jazda”ilość zużywanej energii w ruchu pojazdów w głównej mierze zależy od płynności ruchu. Płynność ruchu pojazdów zależy od dwóch czynników: sytuacji ruchowej oraz od maszynistów, czyli od stosowania bądź nie dobrych praktyk w prowadzeniu pojazdów. Różnice wynikające ze stylu jazdy maszynistów są znaczne, maszyniści z „ciężką nogą” zużywają do 50 proc. więcej energii niż maszyniści stosujący proste zabiegi oszczędnościowe. Używając trenażera opartego na wirtualnej rzeczywistości, uczymy maszynistów optymalnych technik jazdy, które oprócz zmniejszonego zużycia energii mogą wpłynąć także na poprawę komfortu podróży. Założeniem projektu jest uświadamianie, rozwój oraz wsparcie motywacyjne maszynistów, jednocześnie podkreślając, że efektywna jazda jest czwartym priorytetem podczas prowadzenia pociągu, według poniższej kolejności:

  1. Bezpieczeństwo
  2. Komfort podróży
  3. Punktualność
  4. Eco Driving.

Eco hamowanie”– hamowanie elektrodynamiczne, czyli rekuperacja. Można szacować, że poprzez pełny monitoring zużycia energii w odniesieniu do poszczególnych pojazdów i przebiegów możliwe jest osiągnięcie 20 proc. zmniejszenia zużycia energii. Taką możliwość monitorowania faktycznie zużywanej energii oraz efektywnego nią zarządzania daje wdrożony w spółce system.