Tabor

PKP Intercity Remtrak planuje przejąć Wagon Opole

PKP Intercity Remtrak przygotowuje się do kolejnego etapu rozwoju. Spółka wydłużyła umowę dzierżawy części przedsiębiorstwa naprawy taboru Wagon Opole, a w kolejnym etapie planuje przejąć opolską spółkę. PKP Intercity Remtrak zamierza rozwinąć Wagon Opole i zwiększyć zatrudnienie w zakładzie.

PKP Intercity Remtrak, Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity, odpowiedzialna jest za serwis taboru narodowego przewoźnika. Chcąc zapewnić PKP Intercity bieżącą obsługę techniczną wagonów PKP Intercity Remtrak wydzierżawiło w grudniu 2019 roku część przedsiębiorstwa Wagon Opole. Problemy opolskiej spółki spowodowały bowiem zaprzestanie przeprowadzania napraw wagonów dla PKP Intercity.

Obowiązująca do końca maja br. umowa obejmuje między innymi dzierżawę od spółki Trinites Polska, właściciela większości nieruchomości na terenie opolskiego przedsiębiorstwa, specjalistycznych stanowisk wykorzystywanych do wykonywania napraw okresowych wagonów osobowych. PKP Intercity Remtrak przejęło także około 165 pracowników Wagon Opole. Te działania pozwoliły realizować bieżące zamówienia i dokończyć zaległe przeglądy techniczne wagonów PKP Intercity.