Targi Wydarzenia

Fundacja Grupy PKP pomaga na Białorusi

Fundacja Grupy PKP wsparła letni dobroczynny ośrodek wypoczynkowy „Nieciecz” dla polskich dzieci mieszkających na Białorusi. Przekazane środki pozwolą na budowę studni głębinowej.

Ośrodek „Nieciecz” prowadzony jest przez Religijną Misję „Katolickie Charytatywne Stowarzyszenie Caritas” Diecezji Grodzieńskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła z siedzibą w Grodnie. Misją placówki jest zapewnienie wypoczynku, rekreacji oraz rozwoju aktywności polskich dzieci, mieszkających na Białorusi. Dzięki pomocy Fundacji Grupy PKP na terenie ośrodka powstanie studnia głębinowa, która pozwoli na zaopatrzenie w wysokiej jakości wodę pitną.

Wsparcie działań ośrodka ma jeszcze inny, bardzo ważny wymiar. Jest to istotny wkład z punktu widzenia polskiej polityki polonijnej. Pracownicy placówki dbają bowiem o to, by kształtować i umacniać wśród swoich podopiecznych wartości patriotyczne i katolickie. dzieci uczą się języka polskiego, poznają polską historię i tradycję.