Targi Wydarzenia

Fundacja Grupy PKP pomaga na Białorusi

Fundacja Grupy PKP wsparła letni dobroczynny ośrodek wypoczynkowy „Nieciecz” dla polskich dzieci mieszkających na Białorusi. Przekazane środki pozwolą na budowę studni głębinowej.

Ośrodek „Nieciecz” prowadzony jest przez Religijną Misję „Katolickie Charytatywne Stowarzyszenie Caritas” Diecezji Grodzieńskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła z siedzibą w Grodnie. Misją placówki jest zapewnienie wypoczynku, rekreacji oraz rozwoju aktywności polskich dzieci, mieszkających na Białorusi. Dzięki pomocy Fundacji Grupy PKP na terenie ośrodka powstanie studnia głębinowa, która pozwoli na zaopatrzenie w wysokiej jakości wodę pitną.

Wsparcie działań ośrodka ma jeszcze inny, bardzo ważny wymiar. Jest to istotny wkład z punktu widzenia polskiej polityki polonijnej. Pracownicy placówki dbają bowiem o to, by kształtować i umacniać wśród swoich podopiecznych wartości patriotyczne i katolickie. Dzieci uczą się języka polskiego, poznają polską historię i tradycję.

Do ośrodka „Nieciecz” przyjmowane są między innymi dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji, sieroty czy dzieci z niepełnosprawnością. Placówka działa całodobowo.

– Dobroczynny wypoczynkowy ośrodek „Nieciecz” ma szczególne znaczenie dla diecezji grodzieńskiej. Co roku w ośrodku pracują wolontariusze i odpoczywają dzieci z rodzin polskich zamieszkałych na Białorusi. Ośrodek jest całodobowy. Dzieci są przyjmowane na podstawie listów-skierowań od proboszczów parafii. Są to dzieci z rodzin wielodzietnych, biednych, niepełnych, dzieci sieroty i niepełnosprawne. Studnia głębinowa, umożliwia zaopatrzenie ośrodka w odpowiednią wodę pitną a przez to stworzenie odpowiednich, sprzyjających warunków, co z kolei przyczyni się do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży – mówi ks. dr Roman Raczko z Katolickiego Charytatywnego Stowarzyszenia „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej.

 

O akcji mówi także prezes zarządu Fundacji Grupy PKPKatarzyna Kucharek.

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy wesprzeć działalność Stowarzyszenia „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej poprzez sfinansowanie budowy studni w ośrodku Nieciecz. Ta pomoc ma dla nas także istotny wymiar symboliczny. Włączamy się bowiem w inicjatywę, która buduje i umacnia więź Polaków na Białorusi z ojczyzną. i, oczywiście, pomagamy dzieciom. A mało co tak cieszy, jak uśmiech na twarzy dziecka – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

 

Fundacja Grupy PKP od lat wspiera polską społeczność mieszkającą na Wschodzie. Dotychczas między innymi organizowała pomoc świąteczną i przekazywała prezenty polskim dzieciom na Syberii. Z mieszkającymi tam polskimi rodzinami spotykała się Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Dodaj komentarz