Aktualności

Fuzja PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie

PKP postanowiło przeprowadzić proces połączenia dwóch spółek – PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wybranie Mirosława Gilarskiego na prezesa obu.

Zmiany w zarządzie PKP Budownictwo to pierwszy element, który ma doprowadzić do fuzji. Jak informują PKP SA prace analityczne dotyczące procesu połączenia już się rozpoczęły. Finał ma nastąpić do końca bieżącego roku. 29 czerwca 2017 roku Mirosław Gilarski został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PKP Budownictwo na stanowisko prezesa tej spółki z zadaniem przeprowadzenia procesu połączenia jej ze spółką PKP Utrzymanie, w której również pełni funkcję prezesa. Celem fuzji ma być zwiększenie możliwości rozwoju spółek i umocnienie pozycji nowego podmiotu na rynku usług dla sektora kolejowego.

Przypomnijmy, że PKP Utrzymanie świadczy usługi telekomunikacyjne przede wszystkim w zakresie urządzeń i systemów zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. Spółka powstała w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia ze Spółki TK Telekom. Utrzymanie jest zatem spółką zorganizowaną części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Jej podstawowym zadaniem jest utrzymanie linii telekomunikacyjnych (kablowych – miedzianych oraz napowietrznych), urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz systemami dynamicznej informacji podróżnych.

Ponadto PKP Utrzymanie oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, kolokację, usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową. Natomiast PKP Budownictwo oferuje usługi w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych, systemów teletechnicznych i wdrożeń teleinformatycznych, a także ich eksploatacji, utrzymania oraz konserwacji. Jest operatorem usług telekomunikacyjnych. Firma pod nazwą PKP Budownictwo działa od 1 kwietnia 2014 roku, jednak jej historia sięga roku 2001, gdy została wydzielona ze spółki teleinformatycznej TK Telekom, która funkcjonowała wcześniej pod nazwą Telekomunikacja Kolejowa i powstała ze struktur PKP.

Jedynym udziałowcem obu spółek jest PKP SA. Mirosław Gilarski, który został prezesem obu firm, jest absolwentem i doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu takimi spółkami, jak PONAR SA w Wadowicach, Bonus Poland SA, GKM sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych PRO AGRO SA, PBP „Chemobudowa- Kraków” S., Armatura Kraków SA. Pracował w PKP Intercity SA, oraz PKP SA, jako dyrektor projektu w Biurze Nieruchomości Strategicznych.

RK

Materiał ukazał się w Raporcie Kolejowym 4/2017

Dodaj komentarz