Aktualności

Fuzja PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie

PKP postanowiło przeprowadzić proces połączenia dwóch spółek – PKP Budownictwo i PKP Utrzymanie. Pierwszym krokiem w tym kierunku było wybranie Mirosława Gilarskiego na prezesa obu.

Zmiany w zarządzie PKP Budownictwo to pierwszy element, który ma doprowadzić do fuzji. Jak informują PKP SA prace analityczne dotyczące procesu połączenia już się rozpoczęły. Finał ma nastąpić do końca bieżącego roku. 29 czerwca 2017 roku Mirosław Gilarski został powołany przez Zgromadzenie Wspólników PKP Budownictwo na stanowisko prezesa tej spółki z zadaniem przeprowadzenia procesu połączenia jej ze spółką PKP Utrzymanie, w której również pełni funkcję prezesa. Celem fuzji ma być zwiększenie możliwości rozwoju spółek i umocnienie pozycji nowego podmiotu na rynku usług dla sektora kolejowego.

Przypomnijmy, że PKP Utrzymanie świadczy usługi telekomunikacyjne przede wszystkim w zakresie urządzeń i systemów zapewniających właściwy poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego. Spółka powstała w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia ze Spółki TK Telekom. Utrzymanie jest zatem spółką zorganizowaną części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Jej podstawowym zadaniem jest utrzymanie linii telekomunikacyjnych (kablowych – miedzianych oraz napowietrznych), urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz systemami dynamicznej informacji podróżnych.