Aktualności Analizy Raport z Polski

Home office przyspiesza cyfryzację

Dzięki nowoczesnym technologiom wiele osób może dziś pracować
skąd chce, i tak jak lubi. Tak długo, jak mamy dostęp do Internetu, mknący po torach pociąg sprawdzi się tu równie dobrze, co kawiarnia, park czy plaża. Co istotne, taka sytuacja coraz bardziej odpowiada pracownikom i firmom. Potwierdzają to m.in. najnowsze badania VMware.

Praca zdalna przyjmowała się w Polsce z pewnymi oporami. Do niedawna kojarzono ją głównie z programistami czy freelancerami wykonującymi tzw. zawody kreatywne. W marcu tego roku sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Dziś model ten traktowany jest na równi z tradycyjnym, a wiele wskazuje na to, że nie będzie jedynie przejściowym trendem.

Dzięki nowoczesnym technologiom wiele osób może dziś pracować skąd chce, i tak jak lubi

Przyspieszona cyfryzacja
Wiosenny lockdown postawił firmy w trudnej sytuacji. By zachować ciągłość biznesową, wszędzie tam, gdzie było to możliwe, pracodawcy zalecili swoim pracownikom przejście na „home office”. To, co miało być jedynie tymczasowym rozwiązaniem, w wielu przypadkach trwa do dziś. Okazało się bowiem, że praca zdalna to efektywne rozwiązanie. Zwłaszcza, gdy firmy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym. – Tam, gdzie go zabrakło, z pomocą przyszły rozwiązania chmurowe, m.in. wirtualne desktopy czy oprogramowanie w modelu SaaS. W trakcie pandemii narzędzia do pracy zdalnej nabrały większego znaczenia i stały się jednymi z wiodących projektów w przedsiębiorstwach. Pozwoliły bowiem firmom funkcjonować w tym trudnym czasie – mówi Tomasz Lorek, EUC Sales Specialist w VMware Polska – Dziś większość organizacji jest już na kolejnym etapie transformacji – przeszły z fazy odpowiedzi, do adaptacji. Dopracowują i rozwijają wdrażane naprędce rozwiązania, te które się nie sprawdziły zastępują lepszymi i w końcu czerpią korzyści z funkcjonalności oferowanych przez nowe technologie – dodaje specjalista.

Efektywność i bezpieczeństwo
Skala trudności związanych z nagłym przejściem na „home office” rosła wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Samo wyposażenie pracownika w laptop i wysłanie go do domu to zdecydowanie za mało. Wyzwaniem było m.in. zapewnienie wydajnego dostępu do firmowych zasobów, umożliwienie płynnej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami, a przede wszystkim zadbanie o bezpieczeństwo zespołów i firmowych danych. Firmy musiały zmienić swoje podejście do cyberbezpieczeństwa. W związku z pracą zdalną granica bezpieczeństwa została bowiem przesunięta z firmowej sieci daleko poza przedsiębiorstwo. – Większość organizacji wyszła zwycięsko z tej sytuacji. Wiodący producenci rozwiązań IT, włączając w to VMware, stawiają bowiem bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Na przykład dostosowane do potrzeb rozproszonych środowisk pracy rozwiązania VMware Future-Ready Workforce zapewniają kompleksową kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z koncepcją Zero Trust oraz uproszczone zarządzanie. Platforma, którą proponuje VMware, dostępna jest zarówno w formie on-premise jak i chmurowej – tłumaczy Tomasz Lorek.

Polacy na „home office”
To m.in. dzięki rozwiązaniom cloud, IT przestaje być przeszkodą dla pracy w środowiskach rozproszonych. Jak wynika z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie VMware wśród 2850 osób decyzyjnych z regionu EMEA, w tym 150 z Polski, odpowiadających za biznes, HR i IT, tylko jedna trzecia (33%) ankietowanych uważa, że ich zasoby IT nie są przystosowane do zarządzania zdalną siłą roboczą. Z kolei prawie dwie trzecie (64%) pytanych jest zdania, że ich firma zdaje sobie sprawę z korzyści płynących z pracy zdalnej i nie może już wrócić do sposobu, w jaki pracowała przed wybuchem pandemii. Wśród respondentów z Polski podobnie uważa prawie połowa (47%). Z kolei ponad 83% pytanych osób z naszego kraju zgadza się, że do niedawna możliwości pracy zdalnej były w ich organizacjach wykorzystywane w mniejszym stopniu, niż to możliwe, a 61% dzięki pracy zdalnej czuje się bardziej uprawniona do zabrania głosu podczas wideokonferencji, niż osobiście. Trzy czwarte badanych przedstawicieli firm z Polski odczuło, że dzięki pracy zdalnej ich work-life balance uległ poprawie. Z drugiej strony ponad ¼ respondentów (27%) z naszego kraju czuje obecnie większą presję, by pozostawać dostępnymi online poza normalnymi godzinami pracy.


Praca zdalna ma swoje plusy i minusy. Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały jednak, że sprawdza się w praktyce. Jest więc niemal pewne, że zostanie z nami na dłużej, a osoby pracujące np. w pociągu czy na plaży będą równie naturalnym widokiem, jak do niedawna te w biurach.