Analizy Pasażer

Spadła liczba skarg przesyłanych przez pasażerów [RAPORT]

W 2020 r. do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły 944 skargi pasażerów – wśród nich 103 bezpośrednio dotyczyło sytuacji związanej z COVID-19. Ponadto konsultanci UTK udzielili pasażerom łącznie 1340 porad za pośrednictwem infolinii.

Pierwszy raz od wielu lat liczba skarg przesłanych przez pasażerów nie przekroczyła tysiąca. W 2019 r. do UTK wpłynęło łącznie 1341 skarg. W 2020 r. skarg było 397 mniej. Główne tematy, których dotyczyły skargi i zapytania pasażerów w zakresie COVID-19 to:

  • zwroty niewykorzystanych biletów,
  • przypadki przekroczenia limitu przewożonych pasażerów,
  • stan sanitarny pojazdów (brak bieżącej wody, mydła, środków do dezynfekcji),
  • brak maseczek u współpasażerów,
  • temperatura w pociągach (np. uwagi dot. stosowania klimatyzacji z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa).

Pozostałe zgłoszenia w 2020 r. dotyczyły m.in. niedogodnego rozkładu jazdy (szczególnie w okresie zawieszenia dużej liczby połączeń), postawy drużyn konduktorskich, wezwań do zapłaty czy niedostatecznego komfortu podróży bądź problemów z zakupem biletów.

Czytaj dalej >