Publikacje Firm

LCS Zgierz — najnowocześniejsze LCS z systemem ISKRA

Uruchomione Lokalnego Centrum Sterowania w Zgierzu i systemu sterowania ruchem kolejowym jest istotnym elementem wieloetapowej modernizacji linii 15 i 16 łączącej Łódź Kaliską – Zgierz – Kutno. Cała inwestycja jako szczególnie ważna dla województwa łódzkiego przyczynia się nie tylko do usprawnienia lokalnych połączeń w obrębie aglomeracji łódzkiej i miast ościennych, ale co ważne łączy Łódź z magistralą E20 Warszawa-Poznań.

Fot. PKP Elester
Fot. PKP Elester

Wymiar bezpieczeństwa i zwiększenia przepustowości wyznaczał podstawowe kryteria realizowanego projektu modernizacji linii. Całościowe prace obejmowały zarówno kompleksową wymianę torowisk, trakcji, rozbudowę stacji, dostosowanie przejazdów oraz poprawę infrastruktury drogowej, jak również uwzględniały nowe systemy automatyki oraz urządzenia sterowania ruchem klejowym (SRK). Na potrzeby sprawnego prowadzenia ruchu kolejowego na modernizowanej linii utworzone zostało lokalne centrum sterowania (LCS) wyposażone w trzy stanowiska dla dyżurnych ruchu z komputerowym systemem sterowania SRK typu ISKRA. Nowe centrum zlokalizowane zostało w Zgierzu, obejmując swoim obszarem sterowania stacje Łódź Żabieniec, Zgierz, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers, Łęczycę, Ozorków i Chociszew. LCS Zgierz to najnowocześniejsze centrum sterowania ruchem kolejowym przygotowane przez krajowego producenta spółkę ELSTER-PKP. Zabudowany w centrum sterowania system ISKRA to w pełni komputerowe rozwiązanie pozwalające na sterowanie ruchem kolejowym, w którym układ torowy prezentowany jest na stanowiskach zobrazowania, a funkcje bezpiecznościowe i zależnościowe realizowane są przez struktury komputerów zależnościowych. W systemie odrębną warstwę stanowią lokalne komputery wykonawcze i karty wykonawcze odpowiedzialne za obsługę i nadzorowanie pracy zabudowanych w układzie torowym urządzeń SRK.

Warto podkreślić, że na potrzeby projektu lokalne centrum sterowania w Zgierzu zostało również wyposażone w system AURORA pozwalający na realizację komunikacji pomiędzy stacjami. Stanowi to dodatkowe rozwiązanie wspomagające pracę dyżurnych ruchu, które pozwala m.in. na awizowanie pociągów oraz prowadzenie komunikacji zapowiadawczej w formie elektronicznych telefonogramów przekazywanych pomiędzy stacją Zgierz a stacjami stycznymi. Całość pracy dyżurnych ruchu jest automatycznie dokumentowana i rejestrowana w formie zapisów w elektronicznym dzienniku ruchu.

Modernizacja linii 15 i 16, a w tym rozpoczęcie eksploatacji nowego lokalnego centrum sterowania i scentralizowanie obsługi w LCS Zgierz jest ważnym elementem, który przełoży się na optymalizację planowania rozkładów jazdy oraz poprawi komfort podróżnych. W szerszym wymiarze przyniesie również korzyści poziomu operacyjnego oraz ułatwi zadania związane z nadzorem i zarządzaniem zmodernizowaną infrastrukturą.

Dodaj komentarz