Inwestycje Wydarzenia

Tak powstają nowe perony stacji Łódź Kaliska. Pierwsze pociągi odjadą stąd w sierpniu [ZDJĘCIA]

Pierwsi pasażerowie już w sierpniu skorzystają z dwóch przebudowanych peronów na stacji Łódź Kaliska. Obecnie powstają tam przejścia podziemne, tory i podwieszana jest sieć trakcyjna. Inwestycja realizowana jest za 337 mln zł.

Fot. Henryk Poznański / PKP PLK

Na stacji Łódź Kaliska widać już konstrukcje nowych peronów. W sierpniu z dwóch peronów od strony al. Unii Lubelskiej rozpoczniemy podróże. Perony będą oświetlone i oznakowane. Przewidziano montaż długich wiat oraz ławek. Dojście do pociągów zapewni remontowane przejście podziemne z budynku dworca i od strony al. ks. bp. Władysława Bandurskiego. W przejściach odnawiane są schody.

Na wiadukcie wschodnim i zachodnim nad aleją ks. bp Władysława Bandurskiego wzmacniane są konstrukcje obiektów i odnawiane mury oporowe. Budowana jest nowa część przejścia podziemnego z budynku dworca pod peronami 4 i 5 na stronę wschodnią. Na placu dworcowym powstaje też łącznik – przejście pod wiaduktem wschodnim do dworca autobusowego. Przy nowych peronach i torach pracują maszyny m.in. podbijarki. Kontynuowana jest przebudowa sieci trakcyjnej.

Zmiany w komunikacji między Łodzią Kaliską a stacją Łódź Chojny

Zakres przebudowy sieci trakcyjnej na stacji Łódź Kaliska wymaga zmian w organizacji ruchu pociągów. W dniach 9-16 lipca wyłączone będzie z ruchu jednotorowe połączenie między Łodzią Kaliską a stacją Łódź Kaliska Towarowa. Pociągi pojadą zmienionymi trasami. Czasowa organizacja jest ujęta w rozkładzie jazdy. Szczegóły znajdują się na stronie www.portalpasazera.pl, stronach internetowych przewoźników oraz plakatowych rozkładach jazdy pociągów.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. m.in. dzięki wykorzystaniu nieczynnego wiaduktu wschodniego i budowie na nim 3 nowych torów zlikwiduje „wąskie gardło” tj. jednotorowe połączenie z Łodzi Kaliskiej przez Łódź Kaliską Towarową do stacji Łódź Chojny i dalej w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wzrosną możliwości przejazdu większej liczby pociągów. Będą sprawne podróże od Kutna i Łowicza (z linii nr 15) w stronę Zduńskiej Woli, Sieradza, Kalisza (linią nr 14) oraz Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Skarżyska, Dębicy (linią nr 25).

Lepsze podróże w aglomeracji i regionie

Kompleksowa modernizacja stacji Łódź Kaliska to istotny element przebudowy Łódzkiego Węzła Kolejowego. Efektem inwestycji na stacji Łódź Kaliska będzie 5 nowych, komfortowych peronów i przejścia podziemne. Na peronach będą ławki, informacja pasażerska oraz szerokie i długie na ponad 100 m wiaty.

Modernizacja lepiej zintegruje kolej z komunikacją miejską. Nowe i przebudowane perony będą bliżej przystanków autobusowych i tramwajowych. Zapewniony będzie dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zmodernizowanych zostanie 15 km torów i 47 rozjazdów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Tory będą przygotowane do prędkości 100 km/h (obecnie 60 km/h). Do obsługi stacji będą wykorzystane nowe komputerowe urządzenia sterowania ruchem.

Dodaj komentarz