Aktualności Personalia

Ireneusz Merchel przewodniczącym Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP

Decyzją zarządu krajowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP został Ireneusz Merchel, który pełni też funkcję prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych.

Funkcję wiceprzewodniczącego KSK SITK RP objął Arnold Bresch, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, powołane w 1946 roku, nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, Ligi Drogowej.

Celem powołania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było:

• rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu;
• reprezentowanie kadr inżynieryjno- technicznych wobec władz państwowych i związkowych;
• podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr;
ochrona zawodu;
• organizowanie samopomocy koleżeńskiej.