Konferencja Raport z Polski Wydarzenia

Jak dbać o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych?

Fundacja ProKolej wspólnie z Centrum Logistyki, Transportu i Zakupów Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na ósmą edycję cyklicznego spotkania „Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2022: Problemy i rozwiązania” poświęconego budowie, modernizacji i eksploatacji skrzyżowań dróg i kolei. Wydarzenie odbędzie się 12 września  w auli uczelni przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

Fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK, bezpieczny-przejazd.pl
Fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK, bezpieczny-przejazd.pl

Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie przeciwdziałanie zagrożeniom
w transporcie i nowe rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie.

To temat na czasie bo, jak potwierdzają to informacje w mediach, nie ma w naszym kraju praktycznie tygodnia by nie doszło do groźnego i bardzo często tragicznego w skutkach zdarzenia na skrzyżowaniu kolejowo-drogowym.

Ponadto w programie znajdzie się zarówno komentarz odnoście nowych regulacji prawnych, jak i prezentacja innowacji technicznych i organizacyjnych mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na styku systemu kolejowego i drogowego. Na tą okoliczność przygotowywany jest zestaw wystąpień ekspertów nie tylko ze strony administracji czy zarządcy infrastruktury kolejowej lecz również i użytkowników przejazdów.

Z zakresu tematycznego planowanego do prezentacji uczestnikom warto wymienić sprawę współczynników wypadkowości i skuteczne instrumenty poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Warto wspomnieć tutaj, że poruszone zostaną takie tematy jak: innowacje w projektowaniu i budowie i zabezpieczeniu skrzyżowań dróg i kolei, efektywność i czytelność oznakowania przejazdów z perspektywy użytkowników transportu, czy identyfikacja zagrożeń i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi towarzyszącymi wypadkom.

W programie przewidziana jest także sesja z prezentacją rozwiązań i dobrych praktyk w  zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego. Jak podczas każdego tego typu spotkania nie zabraknie także debaty ekspertów i praktyków specjalizujących się w zarządzaniu bezpieczeństwem w transporcie.

Więcej szczegółów oraz dokładny program konferencji dostępny jest pod linkiem: https://kolej365.pl/przejazdy-kolejowo-drogowe-2022/

Dodaj komentarz