Wydarzenia

Jak wygląda kolejowe szkolnictwo zawodowe w Polsce? [Raport UTK]

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport dotyczący szkół kształcących przyszłych pracowników kolei. W analizie wykorzystane zostały dane statystyczne, wywiady z przewoźnikami i wyniki ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół w 2019 roku.

Obecnie bardzo liczbą grupę pracowników kolei stanowią osoby powyżej 50. roku życia. Jak wynika z ocen ekspertów, w branży istnieje realne zagrożenie – problem luki pokoleniowej. Jest to szczególnie odczuwalne w obszarach związanych bezpośrednio z ruchem pociągów, gdzie pracownicy uzyskują wcześniejsze uprawnienia emerytalne, a nowo zatrudnione osoby potrzebują czasochłonnych, specjalistycznych szkoleń i uprawnień zawodowych.

W roku szkolnym 2019/2020 blisko 4 tys. z 1,5 mln uczniów szkół ponadpodstawowych, uczyło się w zawodach z branży transportu kolejowego. W trwającym jeszcze roku szkolnym 49 szkół prowadzi kształcenie w zawodach związanych z branżą transportu kolejowego. Najwięcej tego typu szkół znajduje się w województwach: łódzkim, mazowieckim i śląskim.

– Rozwijający się ruch kolejowy w Polsce potrzebuje rąk do pracy. Tylko dobrze przygotowani absolwenci szkół mogą sprostać wyzwaniom jakie stawia nowoczesny rynek  i uzupełnić braki kadrowe – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.