Pasażer Raport z Polski Wywiady

Janusz Malinowski: Kierujemy się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii [WYWIAD]

Głównym priorytetem transformacji energetycznej jest oszczędzanie energii. ŁKA podejmuje działania związane z efektywnością energetyczną, m.in. wprowadzanie eco-drivingu celem oszczędności zużywanej energii, a także budowa instalacji fotowoltaicznej na pokrycie zapotrzebowania energii w Zapleczu Technicznym ŁKA oraz wprowadzenie do umowy na dostawę energii trakcyjnej modelu do rozliczania energii zwracanej – produkowanej przez pojazdy podczas hamowania – do sieci trakcyjnej. Wszystkie te działania podnoszą efektywność energetyczną i dają świadomość tego,  że przyczyniamy się do ochrony klimatu. Ponadto mamy z tego tytułu jeszcze dodatkowe korzyści ekonomiczne w postaci niższych rachunków za energię, co w przypadku przewoźnika kolejowego jest istotne, gdyż są to kluczowe koszty działalności.

Kontynuacją tematu ekologii w kolei jest ostatni wybór ŁKA w obszarze taboru. Dlaczego hybrydy i dlaczego z Newag?

Pojazdy hybrydowe są naturalnym następstwem ukierunkowania ŁKA na rozszerzenie oferty przewozowej, a także wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. W związku z planem prowadzenia przewozów na odcinku niezelektryfikowanym (Tomaszów MazowieckiOpoczno) niezbędne było zabezpieczenie taboru, którego konstrukcja umożliwia realizację jazdy bez sieci trakcyjnej. Pojazdy dwunapędowe – hybrydowe umożliwiają wykorzystanie odpowiedniego zasilania, w zależności od potrzeb, co jest optymalnym rozwiązaniem dla ŁKA.