Pasażer Raport z Polski Wywiady

Janusz Malinowski: Kierujemy się kieruje się troską o jak najefektywniejsze wykorzystanie energii [WYWIAD]

Kontynuacją tematu ekologii w kolei jest ostatni wybór ŁKA w obszarze taboru. Dlaczego hybrydy i dlaczego z Newag?

Pojazdy hybrydowe są naturalnym następstwem ukierunkowania ŁKA na rozszerzenie oferty przewozowej, a także wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. W związku z planem prowadzenia przewozów na odcinku niezelektryfikowanym (Tomaszów Mazowiecki – Opoczno) niezbędne było zabezpieczenie taboru, którego konstrukcja umożliwia realizację jazdy bez sieci trakcyjnej. Pojazdy dwunapędowe – hybrydowe umożliwiają wykorzystanie odpowiedniego zasilania, w zależności od potrzeb, co jest optymalnym rozwiązaniem dla ŁKA.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pojazdów dwunapędowych, ogłoszonym w grudniu 2020 r. ofertę złożyła tylko firma Newag S.A. Oferta jedynego wykonawcy spełniała wymagania postawione w postępowaniu przez ŁKA. W związku z pozytywną oceną, ŁKA dokonała wyboru  oferty firmy Newag S.A. a następnie podpisała umowę na dostawę pojazdów dwunapędowych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania.

Oznacza to zatem nowe kierunki czy trasy dla pociągów w barwach ŁKA?

Nowy tabor zostanie wykorzystany do obsługi codziennych połączeń z Łodzi do Opoczna oraz weekendowych z Łodzi do Spały. Są to miejscowości o dużym potencjale przewozowym, które przez wiele lat były wykluczone komunikacyjnie. Dodatkowo Spała to jedna z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym  miejscowości województwa łódzkiego.

Gminy położone na tej trasie posiadają bardzo wysoki potencjał w postaci dużego odsetka młodych ludzi, z których ponad połowa uczęszcza do liceów – udział mieszkańców do 24 roku życia w gminie Opoczno (wiejska) – powyżej 30%. Powiat opoczyński jest liderem w Województwie Łódzkim, jeśli chodzi o udział ludności w wieku 16-18 lat. Powiat ma też jedną z wyższych zdawalności matur
w województwie (86-90%), wyższą, niż w Łodzi, powiecie tomaszowskim czy zgierskim. Wysoki poziom zdawalności matur, dostępności bibliotek czy ośrodków kultury, a także poziomu wydatków na kulturę w domowych budżetach pokazuje, iż są to roczniki, które mogą korzystać z możliwości podjęcia studiów i są potencjalnymi odbiorcami usług świadczonych przez ŁKA.