global Inwestycje Wydarzenia

Kalifornia celuje w Koleje Dużych Prędkości

Władze California High-Speed Rail Authority, zajmujące się kwestią Kolei Dużych Prędkości otrzymały od Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych dotację federalną w wysokości 25 milionów dolarów. Środki te pozwolą wprowadzić w życie projekt linii kolejowej do Merced, której długość wyniesie 119 mil. Finansowanie tego rodzaju i w takiej wysokości było możliwe dzięki programowi grantowemu prowadzonemu przez RAISE – Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity.

Szczegóły dotyczące projektu

Osoby związane z amerykańskim transportem pasażerskim podkreślają, że to już druga dotacja dotycząca Kolei Dużych Prędkości w obecnej administracji prezydenckiej (nie można przy tym zapominać, że prezydent Biden szczególnym sentymentem darzy właśnie podróże kolejowe oraz Amtrak).

Poprowadzenie nowej i stosunkowo długiej już trasy KDP przyczyni się do rozwoju infrastruktury pasażerskiej w tym regionie. Szacuje się, że to dopiero pierwsza część dotacji, która posłuży do kolejowego połączenia takich miast, jak Madery i Merced. Okazuje się również, że podmioty działające w ramach Kolei Dużych Prędkości starają się o pozyskanie środków federalnych w wysokości nawet powyżej jednego miliarda dolarów. Znaczne sumy pozwolą kontynuować już podjęte kroki związane z przyspieszeniem sieci kolejowej.

Jak łatwo można się domyślić, określona część finansowania zostanie skierowana również na zakup odpowiednio dostosowanego wyposażenia. Flotę KDP zasilą w takim wypadku nowoczesne składy elektryczne. Docelowo będą one przystosowane do podróżowania z prędkością aż 200 mil na godzinę.

Szybka realizacja?

Kalifornijskie, jak i ogólnie mówiąc amerykańskie plany związane z upowszechnieniem Kolei Dużych Prędkości mają szansę na realizację nawet w ciągu najbliższych kilku lat. Optymistyczny scenariusz zakłada, że przystosowanie torowisk i infrastruktury oraz wprowadzenie pociągów dostosowanych do wymogów stawianych przez kolej tego rodzaju zamknie się w obecnej dekadzie.

Takie działania mają również głęboki wymiar polityczny – pozwalają na stabilizację i zacieśnianie więzi łączących władze stanowe z federalnymi. Realizacja projektów umożliwi rozwój usług pasażerskich, a także znaczną poprawę wydajności i bezpieczeństwa podróży drogą kolejową.

Dodaj komentarz