Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Poznań Główny z nową numeracją peronów

PKP Polskie Linie Kolejowe zmienią numerację peronów na stacji Poznań Główny. Znikną odnośniki literowe. Platformy oznaczone zostaną liczbami od 1 do 11. Na zmianę numeracji, a także przygotowanie systemu informatycznego inwestor przeznaczył 4,8 mln zł.

Stacja Poznań Główny (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)
Stacja Poznań Główny (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)

Nowa numeracja peronów na stacji Poznań Główny funkcjonować będzie od 4 września. Tego dnia wejdzie także korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów.

Perony będą ponumerowane od 1 do 11, bez oznaczeń literowych, rosnąco od wschodniej do zachodniej strony stacji (od centrum Poznania w kierunku Dworca Zachodniego i Międzynarodowych Targów Poznańskich) zgodnie z główną drogą dojścia na perony – przejściem podziemnym. Dodatkowy peron, który powstaje między obecnym peronem nr 3 a budynkiem galerii handlowej, będzie oznaczony numerem 1, a kolejne platformy – następującymi po sobie numerami według schematu organizacji peronów na stacji Poznań Główny.

Nowa numeracja

Podróżni zyskają lepszą orientację. PKP PLK oznaczą perony numeracją rosnącą, według kolejności. Czytelniejsza organizacja pozwoli na sprawniejszą komunikację i bardziej intuicyjne dojście na pociąg.

Będą dogodniejsze zapowiedzi głosowe – numeracja peronów bez oznaczeń literowych umożliwi uzupełnienie komunikatów głosowych wygłaszanych na stacji o informację o sektorze peronu, przy którym zatrzymają się poszczególne wagony. Ułatwi to podróżnym korzystanie z pociągów.

Od końca czerwca na stacji wykonawca sukcesywnie montuje nowe oznaczenia z docelową numeracją. Ustawionych zostanie ponad 300 tablic m.in. z numerami peronów, drogami dojść i planami stacji. Nowe oznakowanie zostanie odsłonięte w nocy z 3 na 4 września. Zmiany z wyprzedzeniem zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy i zawarte w przygotowanej wcześniej aplikacji systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji Poznań Główny.

O nowej numeracji sukcesywnie informować będą m.in. czytelne plakaty w gablotach na peronach stacji Poznań Główny, a także Poznań Wschód, Poznań Starołęka, Poznań Górczyn i Poznań Garbary oraz na przystankach w obrębie Poznania (m.in. Poznań Junikowo, Poznań Podolany, Poznań Dębiec). PKP PLK umieści plakaty również na stacjach i przystankach na terenie gmin Metropolii Poznań i w większych miejscowościach regionu. Przygotowano ulotki dla podróżnych i spoty informacyjne. Ułatwieniem dla pasażerów na stacji Poznań Główny będzie dodatkowe, czytelne oznakowanie na terenie stacji i dworca. Informację o zmienionej organizacji przesłano również do przewoźników, służb, samorządów i wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

Podróżni zyskają nowy peron i lepszą komunikację

Zmiana numeracji związana jest z budową dodatkowego peronu, a także rozbudową przejścia podziemnego na stacji Poznań Główny.

Dodaj komentarz