Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Poznań Główny z nową numeracją peronów

PKP Polskie Linie Kolejowe zmienią numerację peronów na stacji Poznań Główny. Znikną odnośniki literowe. Platformy oznaczone zostaną liczbami od 1 do 11. Na zmianę numeracji, a także przygotowanie systemu informatycznego inwestor przeznaczył 4,8 mln zł.

Stacja Poznań Główny (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)
Stacja Poznań Główny (fot. Łukasz Brylowski / PKP PLK)

Nowa numeracja peronów na stacji Poznań Główny funkcjonować będzie od 4 września. Tego dnia wejdzie także korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów.

Perony będą ponumerowane od 1 do 11, bez oznaczeń literowych, rosnąco od wschodniej do zachodniej strony stacji (od centrum Poznania w kierunku Dworca Zachodniego i Międzynarodowych Targów Poznańskich) zgodnie z główną drogą dojścia na Perony – przejściem podziemnym. Dodatkowy peron, który powstaje między obecnym peronem nr 3 a budynkiem galerii handlowej, będzie oznaczony numerem 1, a kolejne platformy – następującymi po sobie numerami według schematu organizacji peronów na stacji Poznań Główny.

Nowa numeracja

Podróżni zyskają lepszą orientację. PKP PLK oznaczą Perony numeracją rosnącą, według kolejności. Czytelniejsza organizacja pozwoli na sprawniejszą komunikację i bardziej intuicyjne dojście na pociąg.