Tabor

KD zakończyły przyjmowanie ofert na pociągi hybrydowe

Koleje Dolnośląskie zakończyły przyjmowanie ofert w przetargu na zakup pociągów hybrydowych i spalinowych. Ofertę jako jedyny złożył nowosądecki NEWAG.

Spółka zamierzała przeznaczyć 36,9 mln złotych brutto na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT). Jedynym oferentem, który zgłosił chęć dostawy pociągów tego typu jest nowosądecki Newag. Propozycja producenta wynosi 56.334.000,00 zł brutto, co daje 28.167.000,00 zł za jeden pojazd. Obecnie oferta jest w trakcie szczegółowej analizy.

Koleje Dolnośląskie nie otrzymały natomiast ofert w postępowaniu na dostawę pociągów spalinowych. Spółka była zainteresowana zamówieniem dwóch dwuczłonowych składów o napędzie spalinowym.

Analizowanie ofert na EZT

Trwa rozpatrywanie ofert w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, który został ogłoszony w lutym 2020 r. Ich dostawą zainteresowane są bydgoska PESA oraz Newag. Koleje Dolnośląskie podejmą decyzję dotyczącą tego przetargu do 22 czerwca br.

Dodaj komentarz