Tabor

Koleje Dolnośląskie chcą kontynuować zakup 5 EZT

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na udzielenie kredytu bankowego na zakup 5 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. W połowie kwietnia przewoźnik unieważnił część z planowanego zakupu – przetarg na 6 pociągów hybrydowych. Jak wynika z ogłoszenia, w dalszym ciągu aktualna jest dostawa EZT.

Zakup pięciu pięcioczłonowych pociągów EZT odbywa się w ramach projektu „Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska-zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Mimo trudnej sytuacji w branży, KD zdecydowały się kontynuować w części proces zakupu taboru.

Koleje Dolnośląskie kupują nowe pociągi. Poznaliśmy szczegóły

W przetargu na dostarczenie EZT oferty złożyły dwie firmy – NEWAG oraz bydgoska Pesa. Spółki odpowiednio zaproponowały 161 mln zł brutto i 145 mln zł brutto. Koleje Dolnośląskie przewidziały na zakup 123,123 mln zł brutto. Każda propozycja znacznie przekroczyła więc budżet przewoźnika.

Oferty przetargowe składać należy do 29 kwietnia (godz. 12.00) w sekretariacie siedziby Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica.

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na dostawę pociągów hybrydowych

Dodaj komentarz