Inwestycje Wydarzenia

Koleje Dolnośląskie wymienią system monitoringu w Impulsach

Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetarg na wymianę systemu monitoringu w pociągach Impuls, wyprodukowanych przez spółkę Newag. Oferty składać można do 19 stycznia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana systemu monitoringu w pojazdach trakcji elektrycznej typu 31WE-001 do 005. Oferty składać można do 19 stycznia, do godz. 12.00. Ich otwarcie nastąpi pół godziny później.

Zwycięzca, na wymianę systemu monitoringu będzie miał 10 dni roboczych – od dnia przekazania mu pojazdu. Przewidywany termin realizacji pierwszej wymiany to I kwartał 2021 r.

Harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony przez strony do 10 dni od zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały określone we wzorze umowy (WU-II część SIWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ – III część SIWZ), które stanowią integralną część SIWZ i są dostępne w zakładce “Załączniki” na stronie https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Dodaj komentarz