Koleje Mazowieckie chcą kupić nawet 50 nowych pociągów!

Koleje Mazowieckie nie zatrzymują się i ogłosiły kolejny przetarg na zakup nowych pojazdów. Tym razem chodzi o elektryczne zespoły trakcyjne.

Fot. Koleje Mazowieckie
Fot. Koleje Mazowieckie

To kolejny przetarg na obszarze województwa mazowieckiego. W zeszłym tygodniu Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił przetarg na zakup 6 akumulatorowych pociągów. Koleje Mazowieckie na początku czerwca z kolei ogłosiły przetarg na zakup do 25 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Dzisiaj natomiast pojawiło się postępowanie, którego przedmiotem zamówienia jest ustalenie warunków zamówień w ramach podpisanej umowy ramowej na dostawę do 50 nowych EZT-ów. Koleje Mazowieckie chcą podpisać umowę ramową na wzór tej podpisanej ze Stadlerem w 2018 roku. Jak czytamy w opisie zamówienia, kontrakt byłby podzielony na na cztery transze:

  • I transza dotyczyłaby dostawy 14 nowych pięcioczłonowych EZT-ów;
  • II transza dostawy 14 pięcioczłonowych EZT-ów;
  • III transza dostawy 11 pięcioczłonowych EZT-ów;
  • IV transza dostawy 11 pięcioczłonowych EZT-ów.

Koleje Mazowieckie mając podpisaną umowę ramową, będą mogły decydować się na podpisanie umowy wykonawczej na realizację każdej z wyszczególnionych transzy. Ponadto każda z tych części obejmuje także serwis EZT, wykonywanie przeglądów w poziomach utrzymania P1, P2, P3 w okresie 18 lat licząc od dostawy danego EZT albo do osiągnięcia przez dany EZT przebiegu 2 592 000 km.

Wskazuje się, że umowa ramowa obowiązywałaby przez 96 miesięcy. W Europejskim Dzienniku Zamówień, czytamy że zamawiający będzie ubiegać się o wsparcie zamówienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Dodaj komentarz