Inwestycje Przewozy towarowe

Więcej pociągów towarowych przejedzie przez wschodnią granicę Polski

Przez wschodnią granicę przejedzie jeszcze więcej składów towarowych. Będą one też znacznie cięższe. PKP Polskie Linie Kolejowe remontują na Podlasiu szerokotorową linię kolejową od granicy z Białorusią do stacji Zbłotczyzna. Inwestycja kosztować będzie 138 mln zł / netto.

Fot. T.Lotowski / PKP PLK

Do tej pory przebudowano 20 km toru. Prace obejmują mosty i stację Siemianówka. Inwestycja z udziałem środków UE poprawi konkurencyjność kolei w transporcie ładunków i wesprze rozwój gospodarczy regionu.

Remont linii szerokotorowej na odcinku granica państwa – Zabłotczyzna (nr 59) oraz na przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz to bardzo ważna inwestycja dla usprawnienia przewozów towarowych pomiędzy Polską i Białorusią, a także pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Dzięki inwestycji przeładunek towarów przez wschodnią granicę będzie szybszy i sprawniejszy. Wzrośnie przewóz ładunków.

Inwestycja wpłynie na lepszą przepustowość trasy – po torach będzie mogło kursować więcej pociągów z prędkością do 60 km/h. Stacje w Siemianówce, Mikłaszewie i Zabłotczyźnie będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi do 245 kN/oś i do 1050 m.

Wzrośnie także konkurencyjność transportu kolejowego. Więcej towarów na torach, to mniej na ciężarówek na drogach. Zyska także gospodarka Podlasia. Więcej pociągów z towarami zza wschodniej granicy to także więcej klientów punktów przeładunkowych na terenie województwa.