Personalia

Koleje Śląskie: Wojciech Pyka mianowany wiceprezesem ds. finansowych

Fot. KŚ

Wojciech Pyka został nowym wiceprezesem ds. finansowych Kolei Śląskich. Decyzję o jego wyborze Rada Nadzorcza spółki podjęła 9 marca. Na stanowisku zastąpi Renatę Szczygieł, związaną z KŚ 7 lat.

Wojciech Pyka do tej pory pracował m.in. w firmach Hutchinson Poland czy Deloitte Polska. Z sektorem finansowym związany jest od lat. Zanim objął funkcję wiceprezesa, w firmie Lys Fusion Poland był głównym księgowym.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing posiada także uprawnienia Biegłego Rewidenta. Może również zasiadać w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.