Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

Koleje Śląskie zapraszają na Dni Otwarte

Zarząd Kolei Śląskich z okazji zakończenia wakacji zaprasza w najbliższą sobotę 27 sierpnia na zwiedzanie bazy w Katowicach. Będzie to wyjątkowa okazja do poznania taboru kolejowego i przybliżenia pracy kolejarzy oraz wszystkich specjalistów, dbających o prawidłowe działanie transportu szynowego. Atrakcję przygotowano zarówno z myślą o dzieciach, jak i dorosłych.

Pociąg Kolei Śląskich (fot. Autorstwa SQ9NIT - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24518229)
Pociąg Kolei Śląskich (fot. Autorstwa SQ9NIT – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24518229)

W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. wizytę w kabinie maszynisty, a także zwiedzanie hali napraw. Nie zabraknie ciekawostek – goście zajrzą pod podwozie pojazdów szynowych, a przewoźnik zaprezentuje możliwości jednego z najnowocześniejszych symulatorów pojazdu kolejowego. Z miłośnikami kolei spotkają się również kolejarze, którzy odpowiedzą na pytania dot. codziennej działalności .

Ze względów bezpieczeństwa Koleje Śląskie ograniczyły liczbę miejsc dla uczestników. Zainteresowani powinni zgłosić swoją chęć udziału w wydarzeniu poprzez formularz internetowy. Będzie to możliwe od środy 24 sierpnia, od godziny 16:00, pod adresem – okazjonalne.kolejeslaskie.com. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zwiedzanie odbywać się będzie w dwóch turach. Pierwsza planowo wyruszy z dworca w Katowicach, przy ulicy Raciborskiej 58, z peronu czwartego o godzinie 9.00. Druga zaś o godzinie 12.00.

Organizatorzy oczekują od uczestników przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, przede wszystkim:

  1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich powyżej 15. roku życia jest posiadanie ważnego oświadczenia ze zgodą na uczestnictwo w wydarzeniu, wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych.
  2. Osoby niepełnoletnie poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu, będąc pod opieką osoby dorosłej (prawnego opiekuna).
  3. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich poniżej 15. roku życia podczas wydarzenia pełną odpowiedzialność ponoszą osoby dorosłe, pod których opieką te osoby niepełnoletnie się znajdują.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń opiekunów grupy lub/i pracowników spółki biorących udział w wydarzeniu.
  5. Na terenie hali napraw wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego noszenia kamizelek odblaskowych oraz kasków, które zapewnią Koleje Śląskie. Wydane środki bezpieczeństwa osobistego należy zwrócić po zakończeniu zwiedzania.
  6. Organizator sugeruje założenie obuwia na płaskiej podeszwie.

Dodaj komentarz