Aktualności Wywiady

Krzysztof Wiktorowicz: Chcemy być zakładem pierwszego wyboru [WYWIAD]

O rozwoju spółki, pracach modernizacyjnych w Oddziale w Idzikowicach oraz priorytetach w zarządzaniu Spółką rozmawiamy z Krzysztofem Wiktorowiczem, nowym Prezesem Zarządu PKP Intercity Remtrak.

Z jaką wizją rozwoju spółki PKP Intercity Remtrak rozpoczyna Pan pracę na stanowisku Prezesa Zarządu?

Krzysztof Wiktorowicz

Jestem zbudowany tym, co zastałem pierwszego dnia pracy w PKP Intercity Remtrak. Nie tylko życzliwym przyjęciem przez pracowników Spółki, ale przede wszystkim ich profesjonalizmem, dzięki któremu od samego początku z łatwością wdrożyłem się w wykonywanie swoich obowiązków. Spółkę oceniam bardzo pozytywnie, dostrzegam w niej duży potencjał. Nastawienie na wysoką jakość napraw i dążenie do stworzenia nowoczesnego zakładu naprawczego to jedno, ale doceniam także dobre podejście do pracowników i kontrahentów. Spółka postawiła sobie za cel zapewnienie im atrakcyjnych warunków współpracy. Uważam, że słusznie. Wykwalifikowana kadra jest zdecydowanie naszą mocną stroną. To wszystko chciałbym kontynuować, wdrażając jednocześnie nowoczesne metody zarządzania i rozwoju kompetencji, co będzie korzystne nie tylko dla Spółki, ale i jej Właściciela, tj. PKP Intercity S.A.

Nasze najważniejsze cele na najbliższe miesiące to zakończenie III etapu rozbudowy Zakładu w Idzikowicach oraz dokończenie procedur związanych z przejęciem Zakładu w Opolu, co pozwoli nam na szybkie i znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych. Obie te inwestycje są w moim odczuciu kamieniem milowym w rozwoju Spółki. Jednoczesna ich realizacja, pozwoli nam w najbliższym roku na stworzenie jednego z najnowocześniejszych i największych zakładów usług taborowych w Europie.

Zakończenie wspomnianych inwestycji zbiegnie się w czasie z wdrożeniem wykonywania przez Spółkę napraw poziomu P5. Jeszcze w tym roku planujemy modernizację około 10 wagonów dla PKP Intercity. Pierwsze prace na dwóch wagonach rozpoczęły się już w zakładzie w Opolu.

Spółka pracuje również nad rozwojem Biura Konstrukcyjno-Technologicznego, co jest naturalną konsekwencją znacznie większego stopnia zaawansowania napraw poziomu P5, w stosunku do dotychczas wykonywanych przez Remtrak napraw P4 i P3. Przy tej komórce nie wykluczamy również prowadzenia badań laboratoryjno-rozwojowych. Liczymy na dobrą współpracę naszych technologów z branżowymi uczelniami technicznymi. Blisko jest nam do nawiązania współpracy z uczelniami technicznymi zlokalizowanymi w Opolu, Radomiu i Łodzi.

Jak ocenia Pan funkcjonowanie Zakładu obecnie?

Dostrzegam w Spółce bardzo duży potencjał naprawczy. Jesteśmy niewątpliwie w fazie intensywnego rozwoju kompetencji, co jest bardzo budujące, ale stanowi również wyzwanie dla wszystkich pracowników. Obecnie PKP Intercity Remtrak specjalizuje się w naprawach rewizyjnych na 3 i 4 poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów pasażerskich, modernizacjach układów WC, naprawach awaryjnych, naprawach części do Pendolino, Dart i Flirt oraz montażu w wagonach ramp dla osób niepełnosprawnych.