Inwestycje

KZŁ zainstalowały na kolei nowy system dynamicznej informacji pasażerskiej

Transmisja danych między serwerem komunikacyjnym a lokalnym sterownikiem
w urządzeniu podlega weryfikacji i jest sprawdzana pod względem zgodności z zadanym komunikatem. W przypadku awarii sieci komunikacyjnej na terenie obiektu, informacje wyświetlane na wyświetlaczu mogą być wygaszone, aby nie wprowadzać podróżnych w błąd, zaś sterownik tablicy systematycznie podejmuje próby połączenia z serwerem i natychmiast po usunięciu awarii ponawia wyświetlanie aktualnych danych. Oprogramowanie urządzenia kompletuje obrazy otrzymane z CSDIP i wyświetla je bez ingerencji w ich zawartość. Dzięki temu pasażer otrzymuje zawsze aktualną informację.

Budowa tablic informacyjnych, konfiguracja oraz oprogramowanie wewnętrzne sprawiają, że do funkcjonującego systemu CASDIP można w dowolnym momencie wpiąć kolejną tablicę. Oprogramowanie (CASDIP) zarządcy sieci kolejowej umożliwia bowiem łatwą konfigurację i diagnostykę wszystkich urządzeń pracujących w systemie.

SONY DSC

Zainstalowany system automatyzuje przekazywanie informacji, a jednocześnie pozwala na dokładną analizę i weryfikację statusu funkcjonowania każdego z elementów systemu. Jednakże najistotniejszą cechą najnowszej wersji oprogramowania CSDIP wdrożonej na linii kolejowej 447 jest bezpieczeństwo wymiany danych. Tu warto nadmienić, że Kolejowe Zakłady Łączności wspólnie z gestorem sieci kolejowej tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przetestowały setki scenariuszy zachowania się urządzeń w środowisku pracy najnowszego protokołu CSDIP.