Analizy Pasażer Raport z Polski

Lipiec miesiącem opóźnień. UTK podsumował III kwartał roku

W III kwartale współczynnik punktualności dla przewozów pasażerskich osiągnął najniższy poziom w roku – wyniósł 87,25 proc. W stosunku do I kwartału to spadek o 3,78 punktu procentowego i o 2,50 punktu proc. w porównaniu z kwartałem II.

By Actuell37 - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52285938
Fot. Actuell37 – Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52285938

Najniższy wskaźnik punktualności w III kwartale 2022 r. odnotowano w lipcu (85,27 proc.). W kolejnych miesiącach wzrastał, osiągając odpowiednio 86,55 proc. w sierpniu i 89,95 proc, we wrześniu.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach najwyższy wskaźnik punktualności odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Osiągnęła ona wynik 99,03% (o 0,49 punktu procentowego mniej niż w II kwartale). Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity – odnotował spadek punktualności o 5,70 punktu procentowego. Ostatecznie dla tej spółki poziom punktualności za III kwartał wyniósł 62,32%.

Średnie opóźnienie pociągów w III kwartale wyniosło blisko 23 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz 10 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów.

Na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, głównymi przyczynami opóźnień pod względem czasu ich trwania były kwestie taborowe, takie jak wydłużony czas przejazdu, włączanie i wyłącznie czynnego taboru lub awarie i ich naprawa (27,54%); przyczyny zewnętrzne w postaci awarii i usterek, a także opóźnień w odjazdach (18,62%); przyczyny wtórne wynikające z awarii i napraw w taborze, błędów w planie obiegów lub wandalizmu (12,59%) oraz te związane z awariami urządzeń infrastruktury (11,43%).

– Odnotowany w miesiącach wakacyjnych wzrost przewozów miał wpływ na punktualność pociągów pasażerskich. Przyczyn opóźnień należy upatrywać w ograniczonej przepustowości linii kolejowych oraz w problemach taborowych przewoźników pasażerskich – podsumowuje wyniki III kwartału dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Wrzesień przyniósł poprawę punktualności względem sierpnia i lipca jednak cały kwartał przyniósł spadek punktualności w stosunku do poprzedniego – dodaje Prezes UTK.

Dodaj komentarz