Inwestycje Raport z Polski

PKP S.A. przejęły zabytkowe dworce w Grajewie i Augustowie

Polskie Koleje Państwowe przejęły dwa zabytkowe dworce kolejowe w województwie podlaskim – w Grajewie i Augustowie. Oba dworce przejdą kompleksową przebudowę z poszanowaniem ich wartości zabytkowej w ramach kolejnej edycji autorskiego projektu PKP S.A. – Programu Inwestycji Dworcowych. Będzie on realizowany w latach 2024-2030.

Program Inwestycji Dworcowych stanowi największy w historii Polski program przebudowy dworców kolejowych.
Program Inwestycji Dworcowych stanowi największy w historii Polski program przebudowy dworców kolejowych.

PKP S.A. podpisały z reprezentującym Skarb Państwa Starostwem Powiatowym w Grajewie umowę nabycia nieruchomości, na której znajduje się dworzec kolejowy w Grajewie. Dzięki temu pochodzący z 1873 roku budynek dworca przejdzie kompleksową przebudowę. Powstanie obiekt spełniający współczesne standardy, nowoczesny i bezpieczny, służący wszystkim podróżnym, w tym osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. Oprócz dworca w Grajewie, Polskie Koleje Państwowe S.A. przejęły także od samorządu terytorialnego dworzec kolejowy w Augustowie. Dzięki temu obiekt, po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, znów będzie służył pasażerom i lokalnej społeczności, a dodatkowo część jego powierzchni zostanie przeznaczona na potrzeby Miasta. Oba dworce przejdą kompleksową przebudowę w ramach kontynuacji Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A., realizowanej w latach 2024-2030.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwój polskiej kolei traktuje jako jeden z celów strategicznych. Realizujemy przełomowy program w historii Polski. Efektem już odczuwalnym jest modernizacja i budowa dworców, w szczególności dla mieszkańców mniejszych miejscowości, o których zapomniały rządy naszych politycznych konkurentów. Chcemy, żeby Polacy korzystali z bezpiecznych i komfortowych połączeń kolejowych – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

 

O programie dworcowym mówi członek zarządu PKP S.A.

– Główne założenia naszego programu odmieniającego oblicze polskich dworców to dostępność dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się, nowoczesność oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa. Celem Programu jest między innymi zwiększenie atrakcyjności i dostępności kolei zarówno w miastach, jak i przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Działania te pozwolą zacierać historyczne dysproporcje w infrastrukturze kolejowej pomiędzy regionami, co będziemy mogli obserwować również w województwie podlaskim – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

 

Program Inwestycji Dworcowych stanowi największy w historii Polski program przebudowy dworców kolejowych. W ramach pierwszej edycji programu (2016-2023) zmodernizowanych oraz wybudowanych od nowa zostanie prawie 200 obiektów dworcowych w całym kraju. Wartość nakładów inwestycyjnych to ponad 3,1 mld zł brutto. Dzięki realizowanemu od 2016 roku programowi już 82 lokalizacji w całej Polsce otrzymały zupełnie nowe lub zmodernizowane dworce kolejowe. Kolejne inwestycje są na etapie prac budowlanych, zaś 42 na etapie projektowania i przygotowania.

Plany na kolejne lata

Plany PKP S.A. na kolejne lata są również bardzo ambitne. W ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku zakłada realizację 150 projektów inwestycyjnych w całej Polsce. Analizami objęto ponad 300 lokalizacji, dla których łączna szacowana wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 4,4 mld zł brutto. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych obiektów ujętych w nowej edycji programu, to między innymi wymiana pasażerska, stan techniczny obiektu i komplementarność z inwestycjami infrastrukturalnymi. Wśród  obiektów poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią obiekty zabytkowe.

Polskie Koleje Państwowe mają ogromne doświadczenie w modernizacji dworców. Dzięki przejęciu dworców w Grajewie i Augustowie przez PKP S.A. mają one szansę na nowe życie. Oba obiekty są wpisane do rejestru zabytków, a dzięki modernizacji odzyskają swój dawny blask oraz będą służyły pasażerom oraz lokalnym społecznościom – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

 

Dodaj komentarz